Objawy i dalsza diagnostyka

Gorączka niejasnego pochodzenia – trudne wyzwanie diagnostyczne

dr n. med. Renata Krupa1
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska2

1Oddział Chorób Wewnętrznych, Szpital Czerniakowski w Warszawie

2Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej

Adres do korespondencji:

dr n. med. Renata Krupa

Oddział Chorób Wewnętrznych, Szpital Czerniakowski

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

e-mail: rkrupa@vp.pl

  • Definicja, klasyfikacja, potencjalne przyczyny i diagnostyka gorączki niejasnego pochodzenia z podziałem na poszczególne jednostki chorobowe, które mogły doprowadzić do jej rozwoju
  • Opisy przypadków trudnej do rozpoznania przyczyny gorączki

Opisy przypadków

Przypadek 1

Mężczyzna w wieku 62 lat, przebywający od kilku lat w ośrodku dla bezdomnych, został przyjęty do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc. W wywiadzie od kilku tygodni nawracające stany gorączkowe/podgorączkowe, postępujące osłabienie, utrata masy ciała 5 kg/miesiąc; nałogowe palenie tytoniu (90 paczkolat). Pacjent negował krwioplucie.

 

W badaniu przedmiotowym: stan średnio-ciężki, duszność wysiłkowa, saturacja 94%, czynność serca miarowa 120/min, ciśnienie tętnicze 105/70 mmHg, osłuchowo nad prawym płucem w górnym polu szmer oskrzelowy, pojedyncze furczenia obustronnie, wyniszczenie (BMI 15 kg/m2).

W badaniach laboratoryjnych stwierdzono: wysokie parametry stanu zapalnego z CRP 18 mg/dl (180 mg/l), albuminy 2,9 g/dl, niedokrwistość ze stężeniem hemoglobiny 10,5 g/dl. W USG jamy brzusznej nie uwidoczniono istotnych nieprawidłowości.

W badaniu RTG klatki piersiowej opisano masywne zagęszczenia miąższowe w polu górnym płuca prawego, w polu dolnym płuca prawego poziom płynu/płyn w zrostach – otorbiony zbiornik (ryc.1).

Wynik badania mikrobiologicznego plwociny był ujemny. Wyniki bakterioskopii w kierunku obecności prątków kwasoodpornych, a także posiewy krwi i moczu również były ujemne.

Zlecono antybiotyk (lewofloksacynę i.v.), jednak nie uzyskano poprawy stanu klinicznego, w kontrolnym badaniu obrazowym (RTG) nie stwierdzono poprawy obrazu miąższu płuc.

Wykonano badanie TK klatki piersiowej, w którym stwierdzono rozległe zmiany miąższu płuc (jamy z rozpadem, rozległe zmiany miąższowe), sugerujące aktywny proces gruźliczy z rozsiewem wewnątrzpłucnym (ryc. 2A-C).

Chorego przeniesiono do ośrodka specjalistycznego diagnostyki i leczenia gruźlicy, gdzie w badaniu genetycznym potwierdzono rozpoznanie gruźlicy i włączono odpowiednie leczenie.

Przypadek 2

Trzydziestoletnia kobieta, dotychczas nieleczona z powodu chorób przewlekłych, została przyjęta do szpitala z powodu nawracających od kliku miesięcy stanów gorączkowych, postępującego osłabienia, wycieku treści surowiczej z przewodów słuchowych, postępującego niedosłuchu oraz nawracających krwotoków z nosa. Pacjentka była dotychczas leczona ambulatoryjnie przez kilka tygodni antybiotykami (amoksycyklina z kwasem klawulanowym i cyprofloksacyna), jednak bez poprawy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Gorączka jest jednym z najczęstszych objawów, z którymi pacjent zgłasza się do gabinetu lekarza. Szczególnym wyzwaniem dla lekarzy klinicystów jest gorączka [...]

Etiologia

Przyczynami klasycznej gorączki niejasnego pochodzenia w grupie dorosłych pacjentów są:

Diagnostyka gorączki niejasnego pochodzenia

Podstawą prawidłowo przeprowadzonej diagnostyki FUO są szczegółowe, wielokrotnie powtarzane badania podmiotowe i przedmiotowe.

Podsumowanie

Wnikliwe badania podmiotowe i przedmiotowe oraz uzyskane wyniki badań podstawowych mogą pozwolić na szybkie poznanie przyczyny gorączki. W przypadku trudności zalecane [...]

Do góry