Opis przypadku

Kobieta, która się pokłóciła z mężem

lek. Przemysław Pakosiński

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Przemysław Pakosiński Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź e-mail: p.pako@interia.pl

  • Pęknięcie śledziony jako stan nagły wymagający pilnej diagnostyki i często natychmiastowej interwencji
  • Anatomia, fizjologia i objawy pęknięcia śledziony
  • Diagnostyka i postępowanie

Kłótnia jest nieodzownym elementem każdego związku. Jest przysłowiową łyżką dziegciu w beczce miodu. W zdecydowanej większości przypadków spory między współmałżonkami kończą się na kilku niepotrzebnie wypowiedzianych słowach. Zdarza się jednak również, że finał sprzeczki potrafi stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Opis przypadku

Siedemdziesięciojednoletnia kobieta została przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego na szpitalny oddział ratunkowy z powodu urazu wielomiejscowego, do którego doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego. Pacjentka była pasażerką samochodu, w którym doszło do kłótni z jej kierującym nim mężem. W chwili zdenerwowania kobieta w trakcie jazdy szarpnęła kierownicą samochodu, w wyniku czego pojazd uderzył w drzewo.

W trakcie przyjęcia pacjentka pozostawała w szoku, nie pamiętała okoliczności zdarzenia, ale pozostawała w zachowanym kontakcie słowno-logicznym. Kobieta negowała duszność, zgłaszała ból w okolicy mostka, ból brzucha w nadbrzuszu środkowym i lewym oraz ból prawego biodra. W badaniu fizykalnym skóra była prawidłowej barwy, właściwie ucieplona, czysta, z licznymi otarciami naskórka, bez otwartych ran, ale z widocznymi podbiegnięciami krwawymi w okolicy podbrzusza, śródbrzusza i klatki piersiowej.

Czynność serca wynosiła 90 uderzeń/min, wartość ciśnienia tętniczego – 120/79 mmHg, kontrolna temperatura ciała – 36,7° Celsjusza, kontrolna saturacja – 96% bez tlenoterapii biernej. Osłuchowo nad polami płucnymi szmer pęcherzykowy pozostawał prawidłowy, bez zastoju i obturacji. Brzuch był miękki, bolesny w nadbrzuszu środkowym i lewym, objawy otrzewnowe ±, miednica była stabilna, perystaltyka cicha, słyszalna.

W wywiadzie stwierdzono nadciśnienie tętnicze, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz stan po przebytych 2 udarach niedokrwiennych mózgu w przeszłości. Z leków na stałe pacjentka przyjmowała: bisoprolol 5 mg 1 × dziennie, ramipryl 5 mg 1 × dziennie, pantoprazol 20 mg 1 × dziennie, kwas acetylosalicylowy 75 mg 1 × dziennie.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jak do tego doszło?

Obrażenia śledziony spowodowane urazem penetrującym, takim jak rana kłuta, czy tępym urazem w wyniku wypadku samochodowego lub po upadku są powszechne [...]

Anatomia, fizjologia, objawy

Śledziona to nieparzysty narząd znajdujący się w jamie brzusznej w lewym podżebrzu pod przeponą wzdłuż X żebra. W prawidłowych warunkach ma [...]

Diagnostyka

W przypadku podejrzenia urazowego pęknięcia śledziony niezbędne jest wykonanie badań obrazowych. Badanie USG FAST pozwala szybko zidentyfikować wolny płyn śródotrzewnowy. Jest [...]

Postępowanie

Ze względu na duże ryzyko rozwoju wstrząsu oligowolemicznego początkowe postępowanie w przypadku tępego urazu śledziony koncentruje się na drogach oddechowych, oddychaniu [...]

Dalsze losy pacjentki

Ze względu na pogorszenie stanu ogólnego pacjentki, rozwój objawów wstrząsu oligowolemicznego, a także uzyskany wynik badania tomografii komputerowej jamy brzusznej, w [...]

Podsumowanie

Do góry