Rzut oka na rtg

Różne maski duszności. Śródmiąższowe zapalenie płuc o etiologii SARS-CoV-2

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: kuba8907@gmail.com

  • Masywne zmiany w płucach spowodowane zakażeniem SARS-CoV-2 jako przyczyna duszności
  • Prawidłowa interpretacja obrazu RTG prowadząca do ponownego wykonania testu w kierunku COVID-19 mimo wcześniejszego ujemnego wyniku tego badania

Opis przypadku

Kobieta 60-letnia została przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu pogorszenia stanu ogólnego, duszności wysiłkowej, trudności w chodzeniu z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami. Pacjentka bez dolegliwości stenokardialnych.

Badanie podmiotowe

Pacjentka zgłaszała, że duszność występowała jedynie przy wzmożonym wysiłku fizycznym w ostatnich kilku dniach. Powyższe objawy wcześniej nie występowały. W wywiadzie m.in. nadciśnienie tętnicze, zespół zależności alkoholowej, alkoholowe uszkodzenie wątroby. Nie było możliwości ustalenia dotychczasowego leczenia farmakologicznego, prawdopodobnie kobieta nie stosowała się do zaleceń lekarskich z poprzednich pobytów w szpitalach. Na podstawie danych anamnestycznych ustalono, że pacjentka była kilkukrotnie hospitalizowana z powodu krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Badanie przedmiotowe

Pacjentka była w stanie ogólnym dość dobrym, przytomna, w nieco utrudnionym kontakcie słowno-logicznym, niegorączkująca, bez dolegliwości bólowych. Nad polami płucnymi szmer oddechowy pęcherzykowy prawidłowy, symetryczny, ze słyszalnymi pojedynczy...

Diagnostyka

W ramach SOR-u wykonano badania laboratoryjne (tab. 1) i zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej w pozycji stojącej, w projekcji przednio-tylnej (AP) (ryc. 1).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie

Pacjentka ze względu na występującą duszność, cechy zakażenia układu moczowego i znacznie podwyższone wskaźniki stanu zapalnego została zakwalifikowana do leczenia w [...]

Rozpoznanie

U pacjentki rozpoznano śródmiąższowe zapalenie płuc o etiologii SARS-CoV-2.

Wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Na przedstawionym radiogramie klatki piersiowej w projekcji AP (ryc. 1) widać:

Jak do tego doszło?

Duszność u pacjentki początkowo była skutkiem obecnych zmian zapalnych w miąższu płucnym. Pierwotnie wykluczono etologię SARS-CoV-2 – prawdopodobnie pacjentka znajdowała się [...]

Do góry