Stany Nagłe po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2021

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Neurologia
Toksykologia
Traumatologia
Nefrologia
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
Opis przypadku
Rzut oka na rtg