Okulistyka

Obrażenia oczodołu i aparatu ochronnego oka – algorytm postępowania w ramach pierwszej pomocy

lek. Natalia Dub1

Krzysztof Jakub Konon1

lek. Anna Zawistowska1

dr n. med. Joanna Konopińska2

1Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

2Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr n. med. Joanna Konopińska

Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-121 Białystok

e-mail: joannakonopinska@o2.pl

 • Urazy gałki ocznej – ze względu na jej wymiary i warunki anatomiczne – jako wyzwanie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i dyżurnych szpitalnych oddziałów ratunkowych
 • Podstawowe wskazówki pomocne w diagnozowaniu urazów oczodołu i aparatu ochronnego oka oraz zasady wstępnego zaopatrywania urazów okulistycznych

Urazy gałki ocznej są wiodącą przyczyną jednostronnej utraty wzroku na świecie i odpowiadają za 500 000 przypadków utraty widzenia rocznie1. Biorąc pod uwagę mechanizmy urazów, możemy je podzielić na: mechaniczne, chemiczne i spowodowane czynnikami fizycznymi. Anatomiczny podział obrażeń okolic oczu w związku z uszkodzoną strukturą obejmuje urazy (ryc. 1):

 • gałki ocznej
 • oczodołu
 • aparatu ochronnego oka, czyli:
  • powiek
  • spojówek
  • narządu łzowego.

W pierwszej kolejności należy wykluczyć urazy zagrażające życiu, a dopiero później skierować uwagę na oczy, nawet jeśli ich uraz (np. oparzenie chemiczne, zespół ciasnoty oczodołowej czy uraz otwarty gałki ocznej) grozi ślepotą i wymaga natychmiastowej interwencji. Po wykluczeniu powyższych obrażeń należy przejść do kompleksowego badania oka, rozpoczynając od zebrania ukierunkowanego wywiadu, szczególnie skupiając się na: czasie i miejscu zdarzenia, mechanizmie powstania obrażenia oraz narzędziu, objawach (np. diplopii, bólu przy poruszaniu gałką oczną, nudnościach, krwawieniu, wycieku wodojasnego płynu z nosa czy ucha, łzawieniu czy światłowstręcie) oraz wcześniejszych schorzeniach ocznych. Powinno się również uzyskać informacje o przyjmowanych lekach, alergiach, czasie od ostatniego posiłku, poprzednich operacjach okulistycznych oraz czasie od ostatniego szczepienia przeciwko tężcowi2,3.

Celem artykułu jest przybliżenie zarówno zasad udzielenia pierwszej pomocy, jak i ustalenia trafnego rozpoznania, które są kluczowe dla zachowania widzenia pacjenta, zwłaszcza w poważnych stanach. U części pacjentów zgłaszających się na izbę przyjęć można zastosować leczenie zachowawcze, jednak w niektórych przypadkach wymagana jest natychmiastowa interwencja chirurgiczna. Z tego względu istotne jest, aby lekarze pierwszego kontaktu posiadali wiedzę dotyczącą rozpoznawania takich stanów i zaopatrywania obrażeń. Trafna diagnoza i szybkie działanie w wielu przypadkach mogą uratować wzrok pacjenta. W tej części artykułu autorzy skupili się na urazach aparatu ochronnego oka i części kostnych oczodołu.

Opis przypadku 1

Trzydziestosześcioletni mężczyzna zgłosił się do izby przyjęć SOR-u z powodu urazu twarzoczaszki, którego doznał podczas bójki. Został kilkakrotnie uderzony pięścią w okolice oczodołu. Zgłaszał dwojenie obrazu i ból okolicy prawego oka. W badan...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Trzydziestosześcioletni mężczyzna zgłosił się do izby przyjęć SOR-u z powodu urazu twarzoczaszki, którego doznał podczas bójki. Został kilkakrotnie uderzony pięścią w okolice oczodołu. Zgłaszał dwojenie obrazu i ból okolicy prawego oka. W badaniu przedmiotowym stwierdzono krwiak okularowy po stronie prawej, wylewy podspojówkowe oraz ograniczenie ruchomości gałki ocznej prawej, bolesność palpacyjną dolnej ściany oczodołu i „trzeszczenie uciskowe” w jej rzucie. W badaniu tomografii komputerowej głowy (TK) wykazano złamanie ściany dolnej i przyśrodkowej oczodołu z zachowaniem ciągłości ścian gałki ocznej.

Najczęstszą przyczyną złamań ścian oczodołu pacjentów zgłaszających się do izby przyjęć są pobicia, wypadki komunikacyjne i obrażenia doznane podczas uprawiania sportu4. [...]

Urazy oczodołu

Najczęstszą przyczyną złamań ścian oczodołu pacjentów zgłaszających się do izby przyjęć są pobicia, wypadki komunikacyjne i obrażenia doznane podczas uprawiania sportu4. [...]

Podsumowanie

W artykule opisano wstępne postępowanie w urazach oczodołu i aparatu ochronnego oka, które może być zastosowane przez lekarzy pierwszego kontaktu. Znajomość [...]

Do góry