Stany Nagłe po Dyplomie Nr 04 (październik) / 2021

Wybierz prenumeratę
Zobacz e-wydanie
Nie posiadasz dostępu do wydania elektronicznego
10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Pulmonologia
Kardiologia
Ortopedia
Ginekologia
Otolaryngologia
Okulistyka
Reumatologia
Opis przypadku