Opis przypadku

Pechowy patyczek

lek. Przemysław Pakosiński

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Przemysław Pakosiński

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej

– Centralny Szpital Weteranów

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: p.pako@interia.pl

  • Opis przypadku pacjentki w wieku 34 lat z ropniakiem podtwardówkowym o etiologii związanej z infekcją otolaryngologiczną
  • Omówienie etiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki i leczenia ropniaków podtwardówkowych


Utrzymanie higieny osobistej to jedna z najważniejszych codziennych czynności, mająca ogromny wpływ na życie, biorąc pod uwagę aspekt zdrowotny i społeczny. Jednym z elementów higieny osobistej jest toaleta uszu. Niestety bardzo często przyrządem używanym do toalety uszu jest patyczek higieniczny. Patyczki higieniczne mogą służyć wyłącznie do czyszczenia zagłębień w małżowinie usznej, natomiast nie powinno się ich wkładać w głąb kanału ucha zewnętrznego.

Parafrazując słowa mistrza polskiej literatury fantasy, można stwierdzić, że patyczek higieniczny jest jak obosieczny miecz przeznaczenia, a jego nieumiejętne użycie może doprowadzić do nagłej, acz niespodziewanej śmierci.

Opis przypadku

Trzydziestoczteroletnia pacjentka zgłosiła się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu pogorszenia stanu ogólnego, bardzo silnego bólu prawego ucha z towarzyszącym wodnistym wyciekiem, bólu głowy z okresowo występującymi zaburzeniami poznawczymi oraz gorączki do 39°C. Dolegliwości nasilały się stopniowo od 2 dni.

Z wywiadu medycznego uzyskanego od pacjentki wynikało, że ok. 7 dni wcześniej bardzo intensywnie czyściła patyczkiem higienicznym przewody słuchowe, co spowodowało wystąpienie bólu prawego ucha. Z tego powodu zgłosiła się do placówki POZ, gdzie po badaniu otoskopem stwierdzono zapalenie ucha środkowego wtórne do mechanicznej perforacji błony bębenkowej. Ze względu na brak innych objawów infekcji pacjentce zalecono stosowanie wyłącznie leków przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Mimo wdrożonych zaleceń dolegliwości nie ustąpiły, a wręcz się nasiliły, co skłoniło kobietę do zgłoszenia się na SOR.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Ropniak podtwardówkowy

Ropniak podtwardówkowy jest ropnym zbiornikiem zlokalizowanym w przestrzeni podtwardówkowej między oponą twardą a pajęczynówką1. Ze względu na lokalizację ogniskowe zakażenia wewnątrzczaszkowe [...]

Leczenie

Ropniak podtwardówkowy musi być niezwłocznie usunięty przez płatowe otwarcie czaszki, następnie należy wypłukać treść ropną i założyć drenaż na kilka dni. [...]

Jakie były dalsze losy pacjentki?

Pacjentka z zapaleniem ucha środkowego z powikłaniem wewnątrzczaszkowym w postaci ropniaka mózgu została w trybie pilnym przyjęta na oddział neurochirurgiczny w [...]

Do góry