Chirurgia

Postępowanie w ostrych stanach przepuklin pachwinowych i brzusznych

prof. dr hab. n. med. Jacek Szmeja
dr n. med. Krzysztof Szmyt
dr n. med. Andrzej Ratajczak
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Jacek Szmeja

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,

Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

e-mail: jacekszmeja@wp.pl

  • Diagnostyka i postępowanie ogólne w przypadku przepuklin pachwinowych i brzusznych
  • Podstawowe techniki zaopatrywania przepuklin


Przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej są wciąż jedną z najczęstszych chorób chirurgicznych. Leczenie chirurgiczne, szczególnie nowoczesne techniki, ma obecnie bardzo wysoki odsetek skuteczności. Techniki beznapięciowe to sprawdzone metody leczenia pierwotnych przepuklin pachwinowych. Ze względu na wykazane zwiększone ryzyko zakażeń związanych z materiałami protetycznymi stosowanie siatki do naprawy przepukliny zadzierzgniętej lub uwięźniętej nadal jest przedmiotem debat naukowych. Niemniej jednak wydaje się, że biomateriały mogą być używane w przypadkach pilnych plastyk przepuklin brzusznych/pachwinowych, czego dowiedziono w licznych badaniach.

Przepukliny pachwinowe

Przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej są wciąż jedną z najczęstszych chorób chirurgicznych. Zaliczają się do nich przepukliny pachwinowe (IH – inguinal hernia). Ryzyko wystąpienia tego schorzenia (w tym przepukliny udowej) w ciągu całego życia wynosi 27-43% u mężczyzn i 3-6% u kobiet1. Przepuklina pachwinowa polega na przejściu przez kanał pachwinowy lub udowy wnętrzności lub wypukłości tkanki tłuszczowej z wolnej jamy otrzewnej.

Przepukliny pachwinowe prawie zawsze są objawowe, a jedynie niewielka część pacjentów nie ma żadnych objawów. W takich przypadkach większość chirurgów rekomenduje postawę wyczekującą2. Jednak nawet w tej grupie ok. 70% pacjentów jest operowanych w ciągu 5 lat. Na całym świecie plastyka przepukliny pachwinowej jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji z zakresu chirurgii ogólnej. Według najnowszych danych szacuje się, że wykonuje się ją u ponad 20 milionów osób rocznie.

Leczenie chirurgiczne, szczególnie z wykorzystaniem nowoczesnych technik, ma obecnie bardzo wysoki odsetek skuteczności. Nawroty po pierwotnej operacji występują jednak nawet u 10-15% chorych, a długotrwałe dolegliwości bólowe, które mogą prowadzić do znacznego obniżenia jakości życia czy nawet częściowego inwalidztwa (trwającego dłużej niż 3 miesiące), notuje się u 10-12% pacjentów. U 1-3% pacjentów występuje przewlekły ból o dużym nasileniu. Omówione powikłania mają ogromny negatywny wpływ na zdrowie i koszty opieki zdrowotnej na całym świecie3.

Dla wielu specjalistów pewne elementy leczenia przepuklin pachwinowych wydają się oczywiste, wciąż jednak ich leczenie nie jest w 100% wystandaryzowane. Trzy towarzystwa zajmujące się problemem przepuklin, w tym przepuklin pachwinowych (European H...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przepukliny brzuszne

Kolejnymi częstymi przepuklinami, które mają czasami duże znaczenie kliniczne, są przepukliny brzuszne, do których zaliczamy przepukliny:

Diagnostyka i ogólne postępowanie

Pierwsze operacje przepukliny pachwinowej przeprowadzono już pod koniec XVI wieku. Obejmowały one redukcję objętości worka przepuklinowego i/lub wycięcie go oraz rozmaite [...]

Czynniki ryzyka rozwoju przepuklin pachwinowych

Czynniki ryzyka pierwotnej przepukliny pachwinowej przedstawiono w tabeli 1, natomiast w tabeli 2 uwzględniono czynniki ryzyka nawrotowych przepuklin pachwinowych (RIH – [...]

Podstawowe techniki zaopatrywania przepuklin

Plastyka przepukliny pachwinowej sposobem Shouldice’a jest najlepszą metodą naprawy bez użycia materiału protetycznego (poziom dowodów A, na podstawie przeprowadzonych metaanaliz)40. W [...]

Wskazania do operowania przepuklin brzusznych w trybie pilnym

Przepukliny uwięźnięte to przepukliny, w których nie można odprowadzić zawartości worka przepuklinowego podczas badania fizykalnego. Powodem mogą być wąskie wrota przepukliny [...]

Postępowanie chirurgiczne w leczeniu ostrych stanów chirurgicznych związanych z przepuklinami pachwinowymi i brzusznymi

Powszechnie uznaje się, że o ile w operacjach elektywnych plastyka z użyciem siatki jest złotym standardem, o tyle w przypadku operacji [...]

Podsumowanie

Wydaje się, że mimo dynamicznego rozwoju technik laparoskopowych nadal metody otwarte mają ugruntowaną pozycję w leczeniu stanów nagłych w przepuklinach brzusznych [...]

Do góry