Rzut oka na rtg

Duszność w przebiegu zawału typu 2, ostrej przednerkowej niewydolności nerek, niedokrwistości i COVID-19

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: kuba8907@gmail.com

  • Opis przypadku chorego, u którego duszność wystąpiła w wyniku ostrego zespołu wieńcowego typu 2, wtórnego do ostrego uszkodzenia nerek i niedokrwistości zagrażającej życiu, dodatkowo z powodu zakażenia SARS-CoV-2
  • Ocena radiologiczna i wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Opis przypadku

Pacjent w wieku 66 lat został przywieziony na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) z powodu duszności oraz dolegliwości bólowych klatki piersiowej i barku lewego. Dolegliwości po raz pierwszy pojawiły się 2 dni przed przybyciem na SOR.

Badanie podmiotowe

Pacjent zgłaszał, że pierwszy raz duszność z dolegliwościami bólowymi klatki piersiowej pojawiły się po upadku z własnej wysokości bez utraty przytomności i urazu głowy. Doznał wówczas urazu lewego barku, co spowodowało nasilenie dolegliwości bólowych barku trwające od ok. 3 miesięcy. Pacjent jest bezdomny, nie leczy się z powodu chorób przewlekłych. Nie przyjmuje leków na stałe. Alkoholu nie spożywa od maja 2021 r. (leczenie odwykowe). Zgłaszał problem z nietrzymaniem moczu, mimo to nie korzystał z dalszej diagnostyki ani opieki urologicznej. Dodatkowo zgłosił utratę ok. 15 kg masy ciała w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Nie był szczepiony przeciwko COVID-19. Negował uczucie kołatania serca i objawy dyzuryczne.

Badanie przedmiotowe

Pacjent w stanie ogólnym dość dobrym. Przytomny w zachowanym kontakcie słowno-logicznym. Nie gorączkował. Nad polami płucnymi szmer oddechowy pęcherzykowy prawidłowy, symetryczny, zaostrzony z pojedynczymi trzeszczeniami nad dolnymi polami płucnymi. Czynność serca miarowa o częstości ok. 80/min, ciśnienie tętnicze 130/80 mmHg. Brzuch miękki, niebolesny, w badaniu palpacyjnym bez oporów patologicznych. Perystaltyka słyszalna. Objaw Chełmońskiego ujemny. Objaw Goldflama obustronnie ujemny. Objawy otrzewnowe nieobecne. Obrzęki obwodowe nieobecne. Wyczuwalna woń zaniedbania higienicznego. Pacjenta zacewnikowano i uzyskano odpływ ok. 1300 ml jasnożółtego klarownego moczu – nie stwierdzono cech aktywnego krwawienia z układu moczowego, podobnie z przewodu pokarmowego – w badaniu per rectum brązowy stolec. Przy badaniu lewego stawu barkowego brak cech urazowych, układ kostno-stawowy bez odchyleń.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Na SOR-ze wykonano badania laboratoryjne (tab. 1) i zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej w pozycji stojącej w projekcji przednio-tylnej (AP).

Rozpoznanie

U pacjenta rozpoznano ostry zespół wieńcowy (OZW) typu 2 wtórny do ostrego uszkodzenia nerek oraz niedokrwistości zagrażającej życiu, dodatkowo zakażenie SARS-CoV-2. [...]

Leczenie

U chorego ze względu na zakażenie SARS-CoV-2 pogłębiono diagnostykę pod kątem zmian w obrębie miąższu płucnego, wykonując tomografię komputerową klatki piersiowej [...]

Wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Na przedstawionym radiogramie klatki piersiowej (ryc. 1) widać:

Jak do tego doszło?

Duszność zgłaszana przez pacjenta najprawdopodobniej była spowodowana OZW typu 2 wtórnym do ciężkiej niedokrwistości i AKI. Nasilało to stopniowo objawy niewydolności [...]
Do góry