Stany Nagłe po Dyplomie Nr 03 (lipiec) / 2022

Wybierz prenumeratę
Zobacz e-wydanie
Nie posiadasz dostępu do wydania elektronicznego
10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2022
Słowo wstępne
Temat numeru
Pulmonologia
Neurologia
Dermatologia
Pierwsza pomoc
Laryngologia
Choroby wewnętrzne
Endokrynologia
Okulistyka
Gastroenterologia
Rzut oka na rtg