Neurologia

Objawy oponowe

dr n. med. Marta Waliszewska-Prosół

Katedra i Klinika Neurologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Marta Waliszewska-Prosół

Katedra i Klinika Neurologii,

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

e-mail: marta.waliszewska@gmail.com

  •  W artykule przedstawiono trudności diagnostyczne u chorego z rozpoznanym ostatecznie krwawieniem podpajęczynówkowym, a następnie podsumowano aktualną wiedzę dotyczącą objawów oponowych w praktyce klinicznej

Opis przypadku

Pięćdziesięciotrzyletni mężczyzna z wywiadem obciążonym nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią został przywieziony na szpitalny oddział ratunkowy z powodu nagłego pulsującego bólu głowy z drętwieniem lewej połowy twarzy i lewej kończyny górnej. Pacjent opisał ten ból jako najsilniejszy, jaki do tej pory u niego wystąpił, lokalizował go w okolicy potylicznej. W przeszłości u mężczyzny dwukrotnie wystąpił epizod bardzo silnego, krótkotrwałego bólu głowy z nudnościami i wymiotami, który ustąpił samoistnie.

Podczas badania neurologicznego pacjent był przytomny, zorientowany auto- i allopsychicznie. Ponadto stwierdzono:

  • zaznaczoną bolesność uciskową gałek ocznych
  • płytszy fałd nosowo-wargowy po stronie lewej
  • nieznacznie słabszą siłę uścisku lewej dłoni
  • niedoczulicę połowiczą lewostronną.

Poza tym nie stwierdzono cech uszkodzenia układu nerwowego.

W podstawowych badaniach laboratoryjnych (morfologia z rozmazem automatycznym, jonogram, glikemia, CRP, układ krzepnięcia z fibrynogenem, kreatynina, parametry wątrobowe, hormony tarczycy, lipidogram) nie wykazano nieprawidłowości. Wartość ciśnienia tętniczego wynosiła 150/90 mmHg, tętno 75/min.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy oponowe

Obecność objawów oponowych może świadczyć o podrażnieniu opon mózgowo-rdzeniowych przez:

Trudności i pułapki w badaniu objawów oponowych

WAŻNE! W różnicowaniu zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych ze sztywnością karku istotny będzie wcześniejszy wywiad chorobowy. Należy pamiętać, że takie zmiany ograniczają również [...]

Omówienie przypadku

W przedstawionym przypadku charakterystyczny wywiad i objawy kliniczne budziły podejrzenie nagłego krwawienia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Ponadto dane z [...]

Podsumowanie

W praktyce klinicznej najczęściej oceniane są: bolesność uciskowa gałek ocznych, sztywność karku, objawy Kerniga i Brudzińskiego. Nierzadko przeprowadzenie badania objawów oponowych [...]

Do góry