Dermatologia

Erytrodermia – diagnostyka i leczenie

lek. Anna Kruszewska
dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM

Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM

Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową

i Immunologii Klinicznej,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

al. Wojska Polskiego 30, 10-229 Olsztyn

e-mail: agnieszka.owczarczyk@uwm.edu.pl

  • Definicja i objawy erytrodermii
  • Diagnostyka ukierunkowana na przyczyny choroby
  • Leczenie objawowe erytrodermii

Terminem erytrodermia określa się rozległy stan zapalny w obrębie skóry, w którym zmienione jest >90% jej powierzchni. Podstawowym objawem erytrodermii jest rumień o różnej intensywności, czasem z towarzyszącym złuszczaniem (ryc. 1 i 2). Zmianie zabarwienia skóry może towarzyszyć uczucie gorąca, pieczenia czy świądu skóry. W zależności od etiologii możliwe jest występowanie innych wykwitów, m.in. blaszek łuszczycowych, nadżerek, lichenifikacji czy zmian przydatków skóry charakterystycznych dla danej dermatozy.

Uogólniony stan zapalny skóry może spowodować wystąpienie objawów ogólnych, takich jak zaburzenia termoregulacji (zarówno hipo-, jak i hipertermia), zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, występowanie obrzęków obwodowych i cech niewydolności serca. Limfadenopatia w przebiegu erytrodermii może być limfadenopatią reaktywną – reakcją na stan zapalny skóry.

Przyczyny erytrodermii

Do najczęstszych przyczyn erytrodermii w populacji dorosłych należą: łuszczyca, zapalenia skóry (atopowe zapalenie skóry [AZS], kontaktowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry), reakcje polekowe, chłoniaki T-komórkowe skórne, łupież czerwon...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Każdy pacjent z erytrodermią wymaga podstawowej diagnostyki laboratoryjnej:

Leczenie

Leczenie erytrodermii o ostrym początku z towarzyszącymi objawami ogólnymi powinno być prowadzone w warunkach szpitalnych. Pacjent z przewlekłą erytrodermią w dobrym [...]

Podsumowanie

Erytrodermia jest stanem chorobowym mogącym stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie grupy pacjentów z ostrą erytrodermią wymagających pilnej hospitalizacji [...]

Do góry