Rzut oka na rtg

Duszność w przebiegu kwasicy metabolicznej wtórnej do dekompensacji cukrzycy typu 3

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

e-mail: kuba8907@gmail.com

  • Opis przypadku chorej, u której na podstawie badań, w tym radiologicznego, rozpoznano zdekompensowaną cukrzycę typu 3 będącą przyczyną obserwowanej duszności
  • Ocena radiologiczna i wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Opis przypadku

Pacjentka w wieku 65 lat została przywieziona na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) z powodu duszności z towarzyszącymi zaburzeniami świadomości oraz hipotensji. Karetkę wezwał przypadkowy świadek będący na miejscu zdarzenia.

Badanie podmiotowe

Początkowo nie było możliwości przeprowadzenia wywiadu z pacjentką ze względu na zaburzenia świadomości i hipotensję. Kobieta otrzymała ok. 1500 ml krystaloidów we frakcjach podzielonych. W wyniku zastosowanego leczenia wstępnego uzyskano powrót świadomości pacjentki. Wówczas po przeprowadzeniu wywiadu uzyskano informację na temat wcześniejszych wydarzeń. Pacjentka zgłosiła, że podczas spaceru nagle poczuła duszność, po czym po kilkunastu minutach upadła na ziemię i straciła przytomność. W wywiadzie m.in.: cukrzyca typu 1, zespół zależności alkoholowej, stłuszczenie wątroby, hiperlipidemia, stan po ostrym zapaleniu trzustki oraz wirusowe zapalenie wątroby typu B. Pacjentka negowała dolegliwości stenokardialne, uczucie kołatania serca i objawy dyzuryczne.

Badanie przedmiotowe

Pacjentka w stanie ogólnym średnio ciężkim, w osłabionym kontakcie słowno-logicznym. Budowa ciała asteniczna. Skóra prawidłowej barwy, ucieplona symetrycznie. Obecne zasinienie w obrębie lewego oczodołu. Pacjentka skrajnie zaniedbana higienicznie....

Diagnostyka

Na SOR-ze wykonano badania laboratoryjne (tab. 1) oraz zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej w projekcji przednio-tylnej (AP).

W opisie RTG klatki piersiowej (ryc. 1): asymetria ułożeniowa. W dolnym polu płuca prawego, w okolicy kąta przeponowo-żebrowego obszar nieostro odgraniczonego zacienienia średnicy ok. 25 mm (obszar zapalny?, naciekowy?/TU?) do kontroli po leczeniu...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Rozpoznanie

U pacjentki rozpoznano zdekompensowaną cukrzycę typu 3 będącą przyczyną obserwowanej duszności.

Leczenie

Chora została zakwalifikowana do pilnej hospitalizacji na oddziale o profilu diabetologicznym z powodu zdekompensowanej cukrzycy typu 3 z kwasicą metaboliczną. Po [...]

Wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Na przedstawionym radiogramie klatki piersiowej (ryc. 1) widać:

Jak do tego doszło?

Duszność będąca przyczyną zgłoszenia się pacjentki na SOR wynikała ze zdekompensowanej cukrzycy typu 3 z obserwowanymi bardzo wysokimi wartościami glikemii. W [...]

Do góry