Gastroenterologia

Powikłania wczesne i odległe operacji bariatrycznych

dr n. med. Przemysław Janczak

Oddział Kliniczny Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Przemysław Janczak

Oddział Kliniczny Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Norberta Barlickiego

ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

e-mail: przemyslaw.janczak@wp.pl

  • Rodzaje operacji bariatrycznych
  • Szczegółowe omówienie powikłań poszczególnych rodzajów operacji bariatrycznych i postępowanie w przypadkach ich wystąpienia

Otyłość jest pandemią XXI wieku. Powikłania wynikające z otyłości, takie jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzyca i insulinooporność, prowadzą do obniżenia jakości życia i przedwczesnego zgonu. Chirurgia bariatryczna jest obecnie najefektywniejszą metodą leczenia otyłości patologicznej i jej powikłań1. Operacje bariatryczne zgodnie z obecnymi rekomendacjami2 wykonywane są laparoskopowo. Mimo że procedury te przeprowadzane są techniką małoinwazyjną, tak jak po każdej innej operacji mogą pojawić się powikłania. Pacjenci nie zawsze trafiają wówczas do ośrodków bariatrycznych. Często zgłaszają się do lekarza pierwszego kontaktu lub na szpitalny oddział ratunkowy (SOR). Dzięki temu, że wiedza na temat chirurgii bariatrycznej jest coraz powszechniejsza, pacjenci w razie powikłań mogą korzystać z wiedzy i pomocy lekarzy rodzinnych i lekarzy SOR-u3.

Rodzaje operacji bariatrycznych

Do zabiegów operacyjnych mających dobrze udokumentowany wpływ na redukcję masy ciała i efekty metaboliczne należą2:

  • resekcja rękawowa żołądka (SG – sleeve gastrectomy)
  • wyłączenie żołądkowe z zespoleniem na pętli Roux-en-Y (RYGB – Roux-en-Y gastric bypass)
  • wyłączenie żołądkowe z jednym zespoleniem (MGB/OAGB – mini gastric bypass/one anastomosis gastric bypass)
  • regulowana opaska żołądkowa (AGB – adjustable gastric banding)
  • wyłączenie żółciowo-trzustkowe sposobem Scopinary (BPD – biliopancreatic diversion)
  • wyłączenie żółciowo-trzustkowe z ominięciem dwunastnicy (BPD/DS – biliopancreatic diversion/duodenal switch).

Do endoskopowych metod leczenia otyłości zalicza się2:

  • balon żołądkowy (ze względu na brak wystarczających dowodów na bezpieczeństwo i efekt długoterminowy tej metody leczenia jej głównym zastosowaniem wydaje się przygotowanie do operacji chorych o szczególnie wysokim BMI oraz obciążonych dużym ryzykiem okołooperacyjnym).

Liczba wykonywanych procedur bariatrycznych z roku na rok rośnie. Zgodnie z wykazem Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich w Polsce jest obecnie 38 ośrodków bariatrycznych. Najczęściej wykonywane operacje to: SG, RYGB, MGB/OAGB, AGB, balon żołądkowy4.

Otyłość patologiczna jest niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Pacjenci poddawani operacjom bariatrycznym znajdują się więc w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia tej choroby. Zatorowość płucna jest najczęstszą prz...

Do góry