Choroby wewnętrzne o podłożu alkoholowym

Ostra libacja z ostrym zapaleniem trzustki – choroba nie tylko od święta

lek. Aneta Lipińska

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów, Łódź

Adres do korespondencji:

lek. Aneta Lipińska

Klinika Chorób Wewnętrznych I Nefrodiabetologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM – CSW

ul. Żeromskiego, 113 90-549 Łódź

e-mail: anetalipinska@gmail.com

 • Artykuł jest poświęcony ostremu zapaleniu trzustki (OZT) jako jednemu ze stanów nagłych wymagających szybkiej oceny pacjenta oraz wdrożenia odpowiedniego postępowania leczniczego – na przykładzie studium przypadku 26-letniego mężczyzny
 • Libacja – od łac. libatio (rytuał), w starożytności zwyczaj wylewania paru kropel napoju na ofiarę bogom, w mowie potocznej spotkanie towarzyskie, podczas którego pije się dużo alkoholu

Do najczęstszych problemów, z którymi pacjenci zgłaszają się do lekarza, należą dolegliwości bólowe w obrębie jamy brzusznej. W praktyce zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej jedną z ich przyczyn może być ostre zapalenie trzustki (OZT). Podejrzenie wystąpienia OZT uznawane jest za jeden ze stanów nagłych i zwykle wymaga skierowania chorego do szpitala.

Opis przypadku

Na oddział chorób wewnętrznych (OCW) przyjęto 26-letniego mężczyznę z powodu dolegliwości bólowych w obrębie jamy brzusznej promieniujących do okolicy lędźwiowej i grzbietu. Pacjent zgłaszał osłabienie, nudności oraz wymioty treścią pokarmową. Dolegliwości pojawiły się w ciągu doby poprzedzającej przyjęcie do szpitala. Chory zgłaszał, że 2 dni wcześniej w trakcie urodzinowego spotkania towarzyskiego spożył duże ilości smażonego mięsa oraz pił piwo (prawdopodobnie kilkanaście butelek 500 ml). Negował uraz w obrębie jamy brzusznej. Nie był dotychczas leczony z powodu chorób przewlekłych ani nie przyjmował żadnych leków. W wywiadzie zgłaszał palenie papierosów. Z uwagi na nasilające się dolegliwości bólowe mężczyzna uznał, że jako swego rodzaju środek leczniczy pomoże mu spożycie 40% alkoholu. To jednak wyłącznie nasiliło dolegliwości, dlatego był zmuszony wezwać zespół ratownictwa medycznego, który przetransportował go na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) pobliskiej placówki.

Przedmiotowo pacjent pozostawał w stanie ogólnym średnim, w zachowanym kontakcie słowno-logicznym. Był wydolny krążeniowo i oddechowo, nie wymagał suplementacji tlenu w postaci tlenoterapii biernej ani nie gorączkował. Ciśnienie tętnicze krwi wynosiło 125/73 mmHg, czynność serca ok. 90 uderzeń/min. W badaniu fizykalnym z istotnych nieprawidłowości obserwowano wyłącznie tkliwość i bolesność palpacyjną w obrębie jamy brzusznej, zlokalizowane głównie w nadbrzuszu z zaznaczoną obroną mięśniową i zachowaną perystaltyką jelitową. Mocz oddawał prawidłowo. Badania laboratoryjne wykonane w ramach SOR dały następujące wyniki:

 • amylaza w surowicy: 403 j./l (zakres 22-80 j./l)
 • amylaza w moczu: 5298 j./l (zakres <380 j./l)
 • lipaza: 2017 j./l (zakres <67 j./l)
 • aminotransferaza alaninowa (AlAT): 75,7 j./l (zakres <35 j./l)
 • aminotransferaza asparaginowa (AspAT): 57,2 j./l (zakres <35 j./l)
 • γ-glutamylotranspeptydaza (GGTP – γ-glutamyltranspeptidase): 130,7 j./l (zakres <55 j./l)
 • glukoza: 8,07 mmol/l (zakres 4,1-5,5 mmol/l)
 • dehydrogenaza mleczanowa (LDH – lactate dehydrogenase): 307 j./l (zakres 80-240 j./l)
 • mocznik: 7,54 mmol/l (zakres 2,8-7,2 mmol/l)
 • dimer D: 4,01 mg/l FEU (fibrinogen equivalent units) (zakres <0,5 mg/l FEU)
 • białko C-reaktywne (CRP – C-reactive protein): 7,5 mg/l (zakres <5,0 mg/l)
 • leukocyty (WBC – white blood cells): 20,36 × 10³/µl (zakres 4,0-11,0 × 10³/µl)
 • neutrofile (NEU): 18,38 × 10³/µl (zakres 2,2-4,8 × 10³/µl)
 • hemoglobina (Hb): 18,1 g/dl (zakres 12-16 g/dl)
 • kwas mlekowy: 7,91 mmol/l (zakres 0,5-2,2 mmol/l).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jakie są przyczyny ostrego zapalenia trzustki?

Ostre zapalenie trzustki zalicza się do grupy schorzeń wspólnie zaklasyfikowanych jako tzw. ostry brzuch. Jest to najczęstsze schorzenie gastroenterologiczne wymagające hospitalizacji1,2. [...]

Jak przebiega OZT?

Ostre zapalenie trzustki jest zespołem objawów klinicznych o różnym przebiegu. Wspólnym symptomem jest ból brzucha. U jednych pacjentów choroba ma charakter [...]

Które badania laboratoryjne pomagają w rozpoznaniu OZT?

Podejrzewając OZT, należy wykonać pełen panel badań laboratoryjnych krwi. Przydatne w diagnostyce może się okazać również wykonanie badania ogólnego moczu i [...]

Które badania obrazowe pomagają w rozpoznaniu OZT?

Do najczęściej wykonywanych badań radiologicznych należą:

Jak rozpoznaje się ostre zapalenie trzustki?

Aby postawić rozpoznanie OZT, muszą być spełnione 2 z 3 następujących kryteriów:

Jak ocenia się przebieg OZT?

Do oceny ciężkości choroby i rokowania powszechnie służy klasyfikacja kliniczna z Atlanty 2012. Wyróżnia się w niej trzy stadia choroby: łagodne, [...]

W jaki sposób może przebiegać choroba?

Ostre zapalenie trzustki może przebiegać w dwóch fazach: wczesnej (do 2 tyg.) i późnej (trwającej nawet do kilku miesięcy)4. Ze względu [...]

Sposoby leczenia chorych na OZT

W terapii OZT stosuje się objawowe leczenie przeciwbólowe, przeciwwymiotne i rozkurczowe, adekwatną płynoterapię, właściwe leczenie dietetyczne oraz w wybranych przypadkach antybiotykoterapię. [...]

Jakie były dalsze losy pacjenta?

W trakcie pobytu chorego na oddziale anestezjologicznym podjęto w stosunku do niego liczne działania mające na celu ustabilizowanie jego stanu klinicznego. [...]

Do góry