Chirurgia

Aktywne nieżylakowe krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego – postępowanie oparte na najnowszych wytycznych

dr n. med. Marek Winiarski1,2
dr n. med. Marcin Dembiński1,2
dr n. med. Marcin Strzałka1,2
lek. Andrzej Hebzda2
dr n. med. Maciej Matyja1,2
dr n. med. Aleksander Zając2
prof. dr hab. n. med. Michał Kukla2,3

1II Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków

2Zakład Endoskopii, Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu

3Katedra Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków

Adres do korespondencji:

dr n. med. Marek Winiarski

II Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków

e-mail: marek.winiarski@uj.edu.pl

 • Artykuł omawia postępowanie lecznicze przy aktywnym krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP) na przykładzie przypadku 38-letniego mężczyzny

Aktywne nieżylakowe krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego nadal pozostaje istotnym problemem klinicznym, pomimo że w ciągu ostatnich 2 dekad obserwowany jest spadek częstości hospitalizacji z tego powodu. W postępowaniu wstępnym istotne są resuscytacja płynowa pacjenta oraz kliniczna ocena ryzyka opartego na skali Glasgow-Blatchford (GBS – Glasgow-Blatchford Score). Podstawową rolę w diagnostyce i leczeniu krwawienia odgrywa endoskopia. Obecnie w leczeniu endoskopowym stosowane są jednocześnie dwie metody. W przypadku nawrotu krwawienia wykonywana jest powtórna gastroskopia z ponowną próbą leczenia endoskopowego – jeżeli jest ona nieskuteczna, to wskazana jest radiologiczna embolizacja krwawiącego naczynia lub doraźna operacja. W postępowaniu po endoskopii istotna jest kontynuacja leczenia inhibitorem pompy protonowej (PPI – proton pump inhibitors) oraz eradykacja infekcji Helicobacter pylori (H. pylori).

Opis przypadku

Mężczyzna, lat 38, zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu oddawania od kilku dni ciemnych stolców. Skarżył się na utrzymujące się (także od kilku dni) kłujące bóle w nadbrzuszu środkowym, o zmiennym nasileniu. Pacjent od kilku lat nieregularnie zażywa niesteroidowe leki przeciwzapalne ([NLPZ] nawet 3-4 tabletki dziennie) z powodu nawracających bólów głowy. Negował występowanie przewlekłych chorób towarzyszących, stosowanie używek i innych leków.

Parametry życiowe chorego w chwili przyjęcia przedstawiały się następująco:

 • ciśnienie tętnicze krwi (RR) w pozycji leżącej: 104/80, siedzącej zaś: 90/70
 • tętno w pozycji leżącej: 104/min, a siedzącej: 120/min
 • częstość oddechów (tachypnoë) 22/min
 • temperatura ciała 36,6°C.

W badaniu fizykalnym jamy brzusznej stwierdzono miękki niebolesny brzuch, bez patologicznych oporów, objawów otrzewnowych i hepatosplenomegalii. Perystaltyka była prawidłowa. Badanie per rectum wykazało obecność smolistego stolca.

Wyniki badań laboratoryjnych dały następujące wartości:

 • hematokryt (Hct): 29%
 • hemoglobina (Hb): 9,1 g/dl
 • erytrocyty (RBC – red blood cells): 3 400 000
 • leukocyty (WBC – white blood cells): 6700
 • płytki krwi: 200 000
 • stężenie elektrolitów:
  • sód (Na): 130 mmol/l
  • potas (K): 3,6 mmol/l
 • mocznik: 7,1 mmol/l
 • kreatynina: 68 umol/l
 • układ krzepnięcia:
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT – activated partial thromboplastin time): 48 sek.
  • czas protrombinowy (PT – prothrombin time): 14 sek.
  • międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR – international normalized ratio): 1.2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Aktywne nieżylakowe krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego – etiologia

Krwawienie z GOPP pozostaje nadal istotnym problemem klinicznym. Obecnie w krajach Europy Zachodniej i USA liczba pacjentów przyjmowanych do szpitala wynosi [...]

Postępowanie wstępne

Po klinicznym rozpoznaniu aktywnego krwawienia z GOPP należy niezwłocznie rozpocząć resuscytację płynową w celu stabilizacji hemodynamicznej chorego, wyrównania hipowolemii, poprawy perfuzji [...]

Endoskopia

U pacjenta z krwawieniem z GOPP endoskopię wykonuje się z kilku powodów. Są nimi: znalezienie przyczyny/przyczyn krwawienia (diagnostyka), endoskopowa ocena aktywności [...]

Postępowanie po endoskopii

W postępowaniu po endoskopii istotne jest wczesne rozpoznanie i leczenie nawrotu krwawienia. Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego3 zaleca, by definiować nawrót [...]

Podsumowanie

Schemat postępowania w przypadku krwawienia z GOPP został zobrazowany na rycinie 1. Reasumując, poszczególne etapy tego postępowania wyglądają następująco:

Do góry