Ortopedia

Mezoterapia jako nowe narzędzie medycyny ratunkowej w urazach kręgosłupa

dr n. med. Kamil Koszela

Klinika Neuroortopedii i Neurologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher, Warszawa

Szpitalny Oddział Ratunkowy, Wojewódzki Szpital Zespolony im. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Kamil Koszela

Klinika Neuroortopedii i Neurologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. n. med. Eleonory Reicher

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

e-mail: kamil.aikido@interia.pl

  • Na podstawie przypadków dwóch pacjentek w artykule zostały omówione możliwości mezoterapii jako narzędzia wspomagającego leczenie urazów kręgosłupa

Ostry zespół bólowy kręgosłupa w przebiegu urazu znacząco ogranicza funkcjonowanie chorego. Problem przede wszystkim dotyczy trudnych do opanowania dolegliwości bólowych wraz z ograniczeniem ruchomości w obrębie kręgosłupa. Standardowo stosuje się tu farmakoterapię: przeciwbólową, przeciwzapalną oraz leki rozluźniające mięśnie przykręgosłupowe. Leczenie czasami jest niewystarczające, dlatego medycyna poszukuje nowych rozwiązań terapeutycznych, które nie będą szkodzić, a jednocześnie przynosić stosunkowo szybko ulgę. Jedną z takich metod jest mezoterapia kręgosłupa.

Urazy kręgosłupa

W większości przypadków urazy kręgosłupa dotyczą zmian w obrębie tkanek miękkich, tj. mięśni, powięzi, więzadeł. Zdecydowanie rzadziej problem dotyka struktur kostnych czy nerwowych. Z reguły często na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) lub izbę przyjęć trafiają pacjenci po urazie kręgosłupa szyjnego w przebiegu zdarzenia drogowego. Tak zwany uraz smagnięcia biczem (whiplash), zwany inaczej akceleracyjno-deceleracyjnym, może być stosunkowo poważnym problemem dla chorego nie tylko w początkowej (ostrej) fazie – może stać się też przyczyną przewlekłych dolegliwości. Naciągnięcie lub skręcenie struktur miękkich okołokręgosłupowych w pierwszej kolejności powodują wzmożone ich napięcie. Jest to mechanizm obronny organizmu. Czasami nawet niewielki uraz odcinka szyjnego kręgosłupa o charakterze tzw. skręcenia może stać się przyczyną jego unieruchomienia i wyzwolenia ostrych dolegliwości bólowych. Dlaczego tak się dzieje? Z roku na rok obserwowana jest coraz większa grupa pacjentów zapadających na zespół bólowy kręgosłupa, m.in. odcinka szyjnego. Już u młodych osób obserwowany jest przeciążeniowy zespół bólowy szyjnego odcinka kręgosłupa, nazywany przez medyków szyją smartfonową lub szyją SMS-ową. Przygięcie brody do mostka o 60° generuje obciążenia odcinka szyjnego kręgosłupa nawet o ok. 26-27 kg, podczas gdy w neutralnej pozycji, czyli 0°, obciążenia te wynoszą ok. 4-5 kg. Początkowo dochodzi do napięcia mięśni, powięzi, tym samym ograniczenia ruchomości i wyzwolenia dolegliwości bólowych, które mogą promieniować do barku/kończyny górnej i/lub do okolicy potylicy. Zdarzają się nawet zawroty głowy, nudności, w rzadszych przypadkach zaburzenia widzenia czy szumy uszne. Objawy te narastają stopniowo – tygodniami, a nawet miesiącami. Przy urazie kręgosłupa szyjnego sytuacja jest nieco inna, bo wszystkie powyższe objawy mogą wystąpić nawet w ciągu 24 godzin. W obrazie radiologicznym z reguły u pacjenta dochodzi do zniesienia lordozy szyjnej, a proces ten zachodzi powoli. W przypadku urazów obraz radiologiczny zniesienia lordozy szyjnej widoczny jest natychmiast po urazie. Sytuacja wygląda gorzej, gdy chory ma przewlekłe zmiany w odcinku szyjnym. Wtedy w obrazie radiologicznym po urazie możemy zobaczyć pogłębienie już zniesionej lordozy. Nowa sytuacja może doprowadzić do kifotycznego ustawienia kręgosłupa szyjnego.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie urazów kręgosłupa na SOR/IP

Standardowo chory na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) lub na izbie przyjęć (IP) otrzymuje leczenie farmakologiczne zarówno przeciwbólowe, jak i przeciwzapalne – często [...]

Mezoterapia kręgosłupa

Mezoterapia kręgosłupa jest zabiegiem polegającym na wykonaniu wielu mikroiniekcji (ok. 20-25/odc.) w obrębie tkanek miękkich, okołokręgosłupowo. Iniekcje wykonywane są na głębokość [...]

Schemat mezoterapii

Mezoterapia na poszczególnych odcinkach wygląda następująco:

Podsumowanie

Mezoterapia kręgosłupa jest stosunkowo nowym terminem w polskiej nomenklaturze medycznej. Częściej jest stosowana w przebiegu zmian o charakterze przewlekłym, natomiast nie [...]

Do góry