Small 8830

Ryc. 4. Aplikator punktowy na otwór nerwu żuchwowego, zewnątrzustnie.

W przypadku uszkodzenia nerwu językowego nieoceniony okazuje się aplikator punktowy Z. Jest on silniejszy od aplikatora typu S. Cechą rozpoznawczą jest część pracująca w kolorze niebieskim (ryc. 3). Zastosowanie znajduje w przypadkach wymagających ukierunkowanego działania pola, np.: na otwór podoczodołowy, żuchwowy wewnątrz- i zewnątrzustnie, bródkowy, przysieczny, a także ku nasadzie języka w kierunku nerwu językowego, tam gdzie wprowadzaliśmy znieczulenie. W przypadku uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego aplikator punktowy stosowany jest na otwór żuchwowy (ryc. 4). Drugi zabieg, stosowany po 10 min od pierwszego, wykorzystuje aplikator eliptyczny, który może jednocześnie emitować źródło światła czerwonego i podczerwonego o odpowiedniej długości fali (ryc. 1). Na sterowniku wybieramy także program regeneracyjny. Intensywność zabiegu zależy od stopnia uszkodzenia.

Zabiegi chirurgiczne, podczas których może dojść do uszkodzenia włókien nerwowych, to najczęściej operacyjne usunięcie zębów ósmych, a czasem dziewiątych, resekcje wierzchołków zębów trzonowych czy przedtrzonowych oraz inne trudne zabiegi związane z chorobami twardych tkanek, a także wadami zgryzu. Zabiegi te mogą przyczynić się do powstania niedokrwienia, obrzęku czy zranienia wiertłem lub innym narzędziem, zwłaszcza kiedy pracujemy w bezpośrednim sąsiedztwie nerwu. Zastosowanie w gabinecie chirurgicznym aparatu ultradźwiękowego, krioterapii czy elektroterapii, w miejsce użycia dłutowania czy wiertła, zdecydowanie może ograniczyć powstawanie późniejszych powikłań.

Zastosowanie ozonu

Ozonoterapia i aktywne jony tlenu to nieodzowna metoda leczenia w gabinecie. Powoduje szybką likwidację bakterii, grzybów czy wirusów, a nawet innych nieznanych jeszcze patogenów i nie dopuszcza do powstania takich powikłań jak suchy czy zakażony zębodół. Również dobre wyniki uzyskuje się w leczeniu tych powikłań już rozwiniętych. Jatrogenne uszkodzenia, wynikające z wad anatomicznych i wielu innych przyczyn, można dziś poddać zabiegom fizykalnym, uzyskując całkowity lub częściowy, akceptowany przez pacjenta, powrót do fizjologii.

Usuwanie dużych torbieli żuchwy czy zębów zatrzymanych lub innych schorzeń, zwłaszcza w żuchwie, z zastosowaniem materiału kościozastępczego i równoczesne stosowanie ozonoterapii oraz wolnozmiennych pól magnetycznych powoduje szybkie wgajanie materiału. Biokompatybilności sprzyja użycie materiału z tkankami. W bardzo dużym stopniu zmniejsza pozabiegowe objawy zapalne. Potwierdziły to nasze wieloletnie obserwacje. Jest to również ważny zabieg fizykoterapeutyczny u pacjentów po dużych operacjach związanych z wadą zgryzu.

Zastosowanie ozonoterapii w trakcie zabiegu oraz magnetostymulacji zmiennopolowej po zabiegu i w kilka dni później, zapobiega rozwinięciu się stanu zapalnego. Daje też gwarancję szybkiej regeneracji tkanek uszkodzonych oraz przyspiesza regenerację kości i tkanek miękkich. W chirurgii zastosowanie ozonu oraz aktywnego tlenu ma bardzo duże znaczenie. Ozonoterapię wykonujemy przed zabiegiem, koniecznie w trakcie zabiegu oraz tuż po jego zakończeniu. Zastosowanie ozonoterapii zaraz po usunięciu zęba (wprowadzenie elektrody do zębodołu) powoduje powstanie skrzepu i wtedy mała rana nie wymaga innego zaopatrzenia.

Dodatkowo, zastosowanie po zabiegu pola przedłuża działanie przeciwbólowe na 24 godz. Zapalenie pozabiegowe tkanek jest mało widoczne i pacjent nie odbiera przykrych wrażeń. Jeszcze innym problemem może być pozostawiony apeks w pobliżu kanału żuchwowego lub wtłoczenie go do światła kanału. W takiej sytuacji pojawia się olbrzymi problem bólowy, środki farmakologiczne nie skutkują lub działają tylko na krótko. Nasze doświadczenia pozwoliły systemem JPS opanować ból w ciągu pięciu-siedmiu dni i przystąpić do zabiegu z użyciem aparatu ultradźwiękowego.

Terapia zmiennopolowa systemem Viofor JPS w powikłaniach stomatologicznych oraz w zapobieganiu im potwierdzona została licznymi badaniami. Skuteczne doprowadzenie uszkodzonych jatrogennie struktur do stanu fizjologicznego w krótkim czasie jest dużym osiągnięciem współczesnej fizyki medycznej. Szybka likwidacja bólu, regeneracja uszkodzonych tkanek, brak dużych objawów zapalnych po zabiegu to duża zasługa ozonoterapii i magnetostymulacji zmiennopolowej systemem JPS. Zastosowanie w chirurgii urządzeń ultradźwiękowych, kriochirurgii czy elektroterapii zamiast wiertła zapobiega przykrym powikłaniom, które od lat towarzyszą zabiegom chirurgicznym.■

Do góry