Prawo

Zmiana przepisów radiologicznych

Monika Stelmach

Środowisko stomatologiczne od lat zabiega o uproszczenie procedur związanych z instalacją i eksploatacją zestawów do radiologii stomatologicznej. Organizacje zrzeszające lekarzy dentystów na ręce ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza złożyły pismo, w którym apelują o niezwłoczne podjęcie rozmów dotyczących kształtu nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2011 r., Nr 51, poz. 265). Główne postulaty to możliwość wykonywania testów podstawowych raz na sześć miesięcy, a testów specjalistycznych raz na pięć lat oraz zamiana pięcioletniego okresu ważności zdobytych uprawnień na pięcioletni okres rozliczeniowy.

Do góry