MTS: Jak często wymagane są wizyty kontrolne?

W.B.: Przy bardzo dobrej higienie wizyty kontrolne wymagane są dwa razy w roku. Jeżeli obecne są czynniki ryzyka i dostrzegamy kiepskie efekty domowych zabiegów higieny jamy ustnej, to pacjent musi być kontrolowany co cztery miesiące, a przy paleniu tytoniu co dwa miesiące. Natomiast kłopoty w implantologii w większości przypadków wynikają z nieprzygotowania pacjenta. Jeśli miał ciężkie zapalenie przyzębia i palił papierosy, a my nie wymogliśmy na nim rzucenia nałogu i nie doprowadziliśmy stanu jamy ustnej do ładu, to moim zdaniem wina leży po naszej stronie.

MTS: Na czym polegają te wizyty?

W.B.: Raz na rok wykonujemy pacjentowi zdjęcie rentgenowskie, które oceni prawidłowość postępowania i pokaże, czy nie doszło do utraty struktur kostnych wokół implantu. Sprawdzamy też tkanki w jamie ustnej, głębokość sondowania odpowiednimi narzędziami oraz okluzję. Jeżeli nie znajdujemy stanu zapalnego, nie ma złogów miękkich i zmineralizowanych, to na tym wizyta się kończy.

MTS: Zreasumujmy: co w takim razie decyduje o powodzeniu implantologicznym?

W.B.: Czynnikami decydującymi o skuteczności leczenia są: etap przygotowawczy, wzorowa współpraca pacjenta z lekarzem, zachowanie prawidłowości procedur chirurgicznych oraz opieka pozabiegowa. Aby efekt był długoterminowy, pacjent musi być objęty opieką przez cały czas funkcjonowania konstrukcji protetycznej wspartej na implantach śródkostnych. Konieczne jest prowadzenie leczenia podtrzymującego i rehabilitacji protetycznej.

Do góry