• płuc – rak, głównie niedrobnokomórkowy, i inne nowotwory płuc, przewlekłe choroby zapalne, mukowiscydoza, włóknienie, sarkoidoza,
  • układu krążenia – wrodzone sinicze wady serca, bakteryjne zapalenie wsierdzia,
  • układu pokarmowego – wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, marskość wątroby,
  • układu hormonalnego – Choroba Gravesa-Basedowa, nadczynność przytarczyc.

Idiopatyczne zniekształcenie dystalnych paliczków występuje bardzo rzadko. Nie ma zazwyczaj uwarunkowania dziedzicznego i pojawia się w młodym wieku.[10]

Podsumowanie

Jak wynika z piśmiennictwa medycznego, w przypadku stwierdzenia u pacjenta zniekształceń palców w postaci palców pałeczkowatych zawsze należy podejrzewać poważną jednostkę chorobową. Przyczyn może być wiele, zatem pacjent powinien zostać poddany serii badań. Nigdy nie wolno ignorować takich objawów. Oczywiście diagnostyka i ustalenie przyczyny nie leżą w kompetencji stomatologów. Mamy jednak obowiązek wykazywać wrażliwość na wszelkie objawy mogące zwiastować chorobę. Nie powinniśmy się ograniczać do obserwacji jamy ustnej.

Do góry