Aktualności

Szkolne gabinety stomatologiczne – za i przeciw

Małgorzata Stańczyk

Dentyści nie wrócą do szkół. W październiku ub.r. premier Ewa Kopacz w exposé zapowiadała powrót opieki stomatologicznej do placówek oświatowych, jednak Sejm nie znalazł w budżecie na 2015 rok środków na ich uruchomienie.

Pomysł podyktowany był pogarszającym się stanem zdrowia jamy ustnej u dzieci. Osoby w wieku szkolnym, tj. 6-16 lat, bardzo potrzebują opieki dentystycznej, ponieważ są najbardziej narażone na próchnicę. Czy rzeczywiście jednak opieka stomatologiczna powinna wrócić do szkół?

Korzyści

1. Ciągła opieka stomatologiczna

Gdy szkolne gabinety były powszechne, dzieci miały zapewnioną nie tylko doraźną, ale i ciągłą opiekę lekarza dentysty. Pozytywny wpływ na zdrowie jamy ustnej miały regularne przeglądy i bieżące leczenie ubytków próchnicowych. Rodzice uczniów otrzymywali informacje o stanie zdrowia i higieny jamy ustnej swoich dzieci.

2. Duża dostępność leczenia

Leczenie stomatologiczne w szkole było też dużo bardziej dostępne – jego koszt pokrywany był z ubezpieczeń zdrowotnych. Rodzice nie musieli poświęcać swojego czasu na wizyty, nie trzeba było specjalnie jeździć w tym celu do przychodni – miało to d...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wątpliwości

Od czasów, w których gabinety szkolne były powszechne, zmienił się stan prawny w zakresie praw pacjenta. Jeśli gabinety miałyby wrócić do [...]
Do góry