Badania

Diagnostyka powikłań implantologicznych

Lek. dent. Bartosz Stańczyk

Styczniowy numer „Dental Clinics of North America” jest poświęcony niepowodzeniom w implantologii. Jeden z artykułów dotyczy wykorzystania tomografii wiązki stożkowej (cone-beam computed tomography, CBCT) w wykrywaniu wczesnych oznak niepowodzenia implantacji.

Autorzy pytają, czy jest to odpowiednia metoda diagnostyczna. Zauważają, że badanie jest wciąż niedoskonałe, ponieważ nie odwzorowuje stanu i wyglądu tkanek miękkich. Często mogą pojawiać się także artefakty wywołane wypełnieniami zawierającymi me...

Omawiany artykuł zawiera wnioski z wcześniejszych prac dotyczących użycia CBCT do oceny stanu tkanek po implantacji.

Badanie z 2012 roku sprawdzało dokładność CBCT w kontekście regeneracji defektów kości wokół implantów wszczepionych psom. Okazało się, że nie jest wystarczająco dokładnym narzędziem.

Do góry