Trendy

Ortodonta ortognatyczny

Dr n. med. Marcin Wiśniewski1
Lek. dent. Katarzyna Wiśniewska2

1chirurg twarzowo-szczękowy

2ortodonta

W naszym środowisku zawodowym pojawiają się nowe pojęcia – przybliżamy jedno z nich

Z pojęciem ortodonta ortognatyczny po raz pierwszy spotkaliśmy się podczas Meetingu Ortognatycznego BSSO 2014. Sformułował je dr Krzysztof Dowgierd. Ortodonta ortognatyczny to lekarz szczególnie skoncentrowany na leczeniu pacjentów ortognatycznych.

Zespół ortodonta – chirurg

Kluczową rolę w leczeniu ortognatycznym odgrywa zespół: ortodonta – chirurg. Od ich relacji zależy najwięcej, dobra komunikacja pozwala bowiem unikać sytuacji kryzysowych i konfliktów, a jej beneficjentem jest pacjent. Mało jest takich dziedzin medycyny, w których efekt końcowy tak bardzo zdeterminuje współdziałanie dwóch kompletnie różnych specjalistów. Współpraca ortodonta – chirurg jest kwintesencją pracy zespołowej.

Ortodonta pracujący w zespole ortognatycznym powinien znać i rozumieć rodzaje procedur chirurgicznych, ich możliwości, ograniczenia oraz trudności i komplikacje z nimi związane. Już na poziomie podstawowego etapu leczenia, czyli planowania, definiujemy ortodontę jako ortognatycznego, a plan leczenia jest budowany wspólnie. Bierze się pod uwagę takie elementy jak stan zębów, przyzębia, mięśni narządu żucia, stawów, rodzaj i nasilenie wady, drogi oddechowe, estetykę twarzy oraz stabilność leczenia. Rola ortodonty nie ogranicza się tylko do kwestii zwarcia. Współczesna ortodoncja jest planowana na poziomie estetyki twarzy. Renato Cocconi, lider w świecie ortodoncji estetycznej, jest autorem pojęcia face driven orthodontics – ortodoncja zorientowana na twarz. Coraz częściej to ortodonta, kierując się osiągnięciem optymalnej estetyki twarzy, rozważa w przypadkach granicznych leczenie chirurgiczne jako plan alternatywny.

Leczenie ortognatyczne, czyli ortodontyczno-chirurgiczna terapia pacjentów z morfologicznymi (gnatycznymi) wadami zgryzu, jest integralną częścią pełnoprofilowej stomatologii. Tendencje w ortodoncji i oczekiwania pacjentów sprawiają, że rośnie liczba osób mających wskazania do operacji w zakresie części twarzowej czaszki.

Leczeniem pacjentów z morfologicznymi wadami zgryzu wspólnie zajmujemy się długo, współpracujemy również z innymi chirurgami i ortodontami – każda z tych relacji ma oryginalny charakter.

Przypadek każdego pacjenta jest indywidualny. My również często wprowadzamy niewielkie korekty do naszego systemu pracy – każdy pacjent i każde spotkanie w gronie profesjonalistów uczy nas czegoś nowego. Poniższy tekst przedstawia nasze rozumienie pojęcia ortodonty ortognatycznego. Jest to wypadkowa naszych doświadczeń, rozmów i wielu lat wspólnej pracy. Ze względu na obszerność zagadnienia przedstawiamy tylko konkretne, kluczowe kwestie, zobrazowane przykładami klinicznymi.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Wspólnie analizujemy pacjenta, od badania klinicznego, przez ocenę rysów twarzy, po warunki zwarciowe i budowę czaszki. Oceniamy twarz w pozycjach: en [...]

Ważne informacje – do zapamiętania na początku leczenia

► unikanie wznowy ortodontycznej przez odpowiednie niwelowanie łuków zębowych,

Rola ortodonty i chirurga w leczeniu ortognatycznym

Gdy ortodonta i chirurg pracują w dużej odległości od siebie, to ortodonta ma pod opieką pacjenta. Musi się przygotować na niełatwą [...]

OPISY PRZYPADKÓW

Przypadek 1. Pacjentka, lat 30, pierwsze leczenie ortodontyczne (ryc 5,6).
Do góry