Poznaj paragrafy

Uwaga! Gabinet monitorowany

Daria Wierzbińska

Prawniczka, specjalistka prawa medycznego i farmaceutycznego

Z prawnego punktu widzenia monitoring w gabinecie stomatologicznym ciągle jest kwestią wątpliwą

Monitoring stał się zjawiskiem powszechnym – kamery w miejscach publicznych to obecnie standard, coraz częściej wykorzystywany jest również w placówkach medycznych. Czy jest to jednak zgodne z przepisami?

Brak regulacji

W Polsce nie obowiązują ogólne przepisy w zakresie prowadzenia monitoringu wizyjnego. Mimo że wielokrotnie sygnalizowano potrzebę stworzenia takiej regulacji, projekt ustawy o monitoringu wizyjnym, opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nie został do tej pory uchwalony. Instalowanie kamer w gabinecie stomatologicznym budzi wątpliwości – co z prawem pacjenta do prywatności i intymności, jak również obowiązkiem tajemnicy lekarskiej?

Kamera w recepcji

Nie ma oficjalnych danych określających, w ilu gabinetach lekarskich wykorzystywany jest monitoring. Wskazać jednak należy, że zazwyczaj są one montowane w recepcjach czy holach gabinetów dentystycznych. W takim przypadku wykorzystanie kamer uznać można za uzasadnione z uwagi na cel, w którym są instalowane – ze względu na bezpieczeństwo personelu, sprzętu medycznego, a także samych pacjentów. W miejscach, gdzie nie są udzielane świadczenia zdrowotne, nie dojdzie do naruszenia prywatności pacjenta, w związku z czym zastosowanie kamer jest dopuszczalne. Pamiętać jednak należy, że każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie – ingerencja w prawa pacjenta musi być adekwatna do celu, który ma zostać osiągnięty.

Kamera w gabinecie

Inaczej sytuacja przedstawia się w gabinecie lekarskim, w szczególności gdy kamera obejmuje zasięgiem fotel dentystyczny, na którym udzielane są świadczenia zdrowotne. Zastosowanie monitoringu w taki sposób będzie naruszać jedno z podstawowych pra...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zanim zainstalujesz kamery

Zastosowanie monitoringu w gabinetach stomatologicznych powinno być poprzedzone w każdym przypadku odpowiednią analizą. Instalacja kamer musi być uzasadniona ze względu na [...]

Konieczna informacja

Jeżeli dentysta zdecyduje się na instalację kamer w miejscach publicznych swojego gabinetu, powinien pamiętać o kilku kwestiach. Istnieje obowiązek informacyjny wobec [...]

Gdy nagrywa pacjent…

Coraz częściej zdarza się, że pacjenci nagrywają wizyty lekarskie, np. przy użyciu ukrytej kamery bądź smartfona. Jedną z przyczyn może być [...]

Pacjent w ukrytej kamerze?

Teoretycznie, zgodnie z orzecznictwem, również lekarz może wykorzystać dowód w postaci nagrania wizyty lekarskiej (np. zarejestrowanej przy użyciu ukrytej kamery bądź [...]
Do góry