Powodzenie leczenia endodontycznego zależy nie tylko od mechanicznego opracowania kanałów, lecz także od ich płukania. Chemiczna dekontaminacja zainfekowanych kanałów korzeniowych stanowi kluczowy element leczenia endodontycznego. Należy pamiętać, że podchloryn sodu jest środkiem chemicznym mającym nie tylko korzystne z punktu widzenia dezynfekcji cechy, ale także wady. Może on wygenerować powikłania miejscowe i ogólne. Ostrożne płukanie systemu kanałów korzeniowych, nieobarczone pośpiechem powoduje, iż z powodzeniem możemy stosować podchloryn sodu, nie narażając pacjenta na powikłania. Połączenie chemicznej i mechanicznej preparacji zapewnia prawidłową dezynfekcję i szczelną obturację kanałów korzeniowych, powodując, że leczenie endodontyczne kończy się sukcesem.[28]

Do góry