Prawidłowe rozpoznanie

Choroby ogólnoustrojowe – manifestacje w jamie ustnej

Lek. dent. Rafał Pokrowiecki

Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przedstawiamy najbardziej charakterystyczne objawy, z którymi może spotkać się lekarz dentysta

Pacjenci z chorobami ogólnoustrojowymi są grupą, w której wnikliwy wywiad i badanie fizykalne są podstawą prawidłowego zaplanowania i przeprowadzenia wszelkich procedur. Przedstawiamy najczęściej spotykane problemy zdrowotne, które mogą manifestować się w jamie ustnej.

Pierwotne niedobory odporności

Wśród pierwotnych niedoborów odporności wymienia się choroby, w których stwierdza się uwarunkowane genetycznie zaburzenia prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Do grupy pierwotnych niedoborów odporności zalicza się ponad 30 jednostek chorobowych i zespołów. Mogą być one związane z nieprawidłową funkcją limfocytów T, B lub obu (złożone niedobory odporności), fagocytów, składników dopełniacza lub cząstek adhezyjnych. Są to choroby stosunkowo rzadkie, dotyczą głównie dzieci i cechują się wysokim odsetkiem śmiertelności.

Cechą charakterystyczną zmian w jamie ustnej jest ich dość wczesna manifestacja, szybki przebieg oraz nawrotowość. Typowe dla tej grupy pacjentów są częste kandydozy błony śluzowej jamy ustnej i gardła oraz zapalenie migdałków podniebiennych.[1] Często stwierdza się zapalenie dziąseł niezwiązane z płytką, które rozwija się w zapalenie przyzębia. Nawracające aftozy błon śluzowych oraz opryszczka również nie należą do rzadkości. Ponadto w wielu przypadkach stwierdza się obecność języka geograficznego, bruzdowatego bądź obłożonego.[2]

Urazy błony śluzowej szybko powodują powstawanie owrzodzeń, które wtórnie ulegają zakażeniu bakteryjnemu. Tkanki twarde zębów charakteryzują się hipoplastycznym szkliwem i głębokimi ubytkami próchnicowymi. Opisywane są również przypadki mikrodoncji oraz przedwczesnego zamknięcia otworów wierzchołkowych korzeni zębów, co powoduje ich niecałkowity rozwój i skrócenie.[3]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wtórne niedobory odporności

Wtórne niedobory odporności są bardzo zróżnicowaną grupą chorób, w których obniżenie sprawności układu immunologicznego może być związane z jednym bądź kilkoma [...]
Do góry