Opis przypadku

Estetyczna rekonstrukcja zębów

Dr n. med. Jacek Ciesielski

Prywatna Klinika Stomatologiczna

DUO-DENT w Łodzi

Omawiamy etapy leczenia z zastosowaniem wkładów koronowo-korzeniowych oraz koron na podbudowie cyrkonowej

Pacjent, lat 46, zgłosił się do kliniki w celu konsultacji i ustalenia planu leczenia protetycznego przywracającego estetykę i funkcję. Przeprowadzono badanie zewnątrzustne, wewnątrzustne, zebrano wywiad ogólny i chorobowy (ryc. 1-4). Wykonano zdjęcie panoramiczne (ryc. 5). Ustalono z pacjentem plan leczenia, który zawierał w sobie następujące elementy:

  • Relaksacja nerwowo-mięśniowa urządzeniem J5 Myotronics w liczbie ośmiu zabiegów w odstępach cotygodniowych.
  • Na drugiej wizycie, po relaksacji pobranie neuromuskularnego zgryzu i na tej podstawie wykonanie dolnej szyny nagryzowej w zgryzie konstrukcyjnym – ortodontic.
  • Podczas kolejnych zabiegów relaksacji ustalenie wysokości zwarcia z wykorzystaniem artykulatora.
  • Po ośmiu zabiegach relaksacji przystąpienie do rekonstrukcji protetycznej zębów żuchwy i szczęki techniką segmentową.

Przebieg leczenia

Na tej samej wizycie pobrano wyciski na modele orientacyjne i przeprowadzono relaksację nerwowo-mięśniową. Jest to zabieg mający na celu deprogramację mięśni odpowiedzialnych za położenie żuchwy w stosunku do szczęki. Urządzeniem, które wspomaga d...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Zaprezentowany przypadek kliniczny pokazuje, w jaki sposób z wykorzystaniem relaksacji nerwowo-mięśniowej oraz szyny ortodontic możemy przywrócić pacjentowi funkcję i estetykę na [...]
Do góry