L.D.:
Te, którymi zajmowała się szczegółowo Komisja Stomatologiczna. Jedną z nich jest zmiana systemu kształcenia, w tym kształt stażu podyplomowego. Uważam, że opiekun powinien mieć możliwość decydowania, czy staż z poszczególnych dziedzin będzie dłuższy, czy krótszy. Oddzielnym tematem jest to, jak zachęcić kolegów, aby kosztem czasu i własnych dochodów uczyli młodszych kolegów. Podobnie jest w szkoleniu specjalizacyjnym – jest duża niechęć kolegów do ubiegania się o akredytacje.

Nurtują nas także kwestie związane z nadmiarem biurokratycznych przepisów, które powinny być znacząco uproszczone.

Zagadnieniem, nad którym musimy pracować, jest zmiana mentalności pacjentów. Polacy wydają średnio 1 tys. zł rocznie na alkohol, ale nie potrafią tych pieniędzy przeznaczyć na dbałość o uzębienie.

Sprawą, na której bardzo mi zależy, jest zainteresowanie młodego pokolenia pracą w samorządzie. Obecnie wielu stażystów lub rezydentów, chcąc walczyć o poprawę warunków wykonywania zawodu, zakłada różne organizacje albo zapisuje się do związków zawodowych. Nie zdają sobie sprawy z tego, że jeśli wykonują wolny zawód, to ich prawdziwym reprezentantem jest samorząd. Będę ich namawiał, aby starali się aktywnie w nim działać.

Do góry