Aktualności

Iwona Dudzik

Tylko dwie rezydentury

Na najbliższe wiosenne postępowanie kwalifikacyjne w specjalizacjach lekarsko-dentystycznych (1-31 marca) przyznano tylko dwie rezydentury – podało Ministerstwo Zdrowia.

Po jednym miejscu przyznano stomatologii dziecięcej w województwach małopolskim i mazowieckim. W całej Polsce nie ma ani jednego miejsca na chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, periodontologii, protetyce stomatologicznej i stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Liczbę miejsc nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny, z uwzględnieniem miejsc szkoleniowych dla lekarzy bez specjalizacji oraz lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację, ogłaszają wojewodowie 14 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego.

NFZ zadba o kobiety i dzieci

NFZ chce zwiększyć liczbę udzielanych świadczeń stomatologicznych dla dzieci oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu, dlatego przygotował projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów na leczenie stomatologiczne. Proponuje w nim m.in.: podwyższenie współczynnika korygującego wycenę punktową świadczeń udzielanych dzieciom na 1,3; wprowadzenie współczynnika 1,2 korygującego wycenę punktową świadczeń udzielanych kobietom w ciąży i w okresie połogu; wprowadzenie współczynnika 1,5 korygującego wycenę punktową świadczeń profilaktyki stomatologicznej.

Zarządzenie przewiduje również podwyższenie wyceny punktowej świadczenia „wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego” na 50 punktów, urealniające wycenę tego świadczenia.

Zmiany mają przysłużyć się ograniczeniu następstw choroby próchnicowej. Projekt znajduje się w konsultacjach społecznych.

Jabłonna inwestuje w zęby

Gmina Jabłonna postanowiła zadbać o zęby uczniów i sfinansować program zdrowotny w zakresie opieki stomatologicznej. W mieście pojawiły się plakaty zachęcające mieszkańców do zapisywania dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – na wizytę do stomatologa.

Dzieci będą bezpłatnie przebadane, zdiagnozowane i w razie potrzeby leczone (przewidziano m.in. zabiegi chirurgiczne i leczenie endodontyczne). Zapisy odbywają się co miesiąc do wyczerpania miejsc w grafiku. Zakończenie programu przewidziano w grudniu przyszłego roku.

Nowy konsultant krajowy

Dr hab. med. Agnieszka Mielczarek została powołana na stanowisko konsultanta krajowego ds. stomatologii zachowawczej z endodoncją. Zastąpiła prof. dr hab. Janinę Stopę, która pełniła tę funkcję do 9 stycznia 2017 roku.

Dr Mielczarek jest kierownikiem Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2002 roku, a w 2013 doktora habilitowanego.

Stomatolodzy wrócą do szkół w Ostrowie

Ostrów Wielkopolski od września chce przywrócić gabinety stomatologiczne w szkołach. Początkowo gabinety będą dwa, ale obsługiwać będą wszystkie szkoły. Miasto przeznaczyło na ich wyposażenie prawie ćwierć miliona złotych. – Gabinety powstaną w Szkole Podstawowej nr 1 i w Szkole Podstawowej nr 5. Pomieszczenia przygotują szkoły – tłumaczyła w Radiu Merkury prezydent Ostrowa Beata Klimek.

Ostrów czeka na decyzję Ministerstwa Zdrowia, które zapowiadało, że gabinety stomatologiczne w szkołach będą mieć pierwszeństwo w kontraktowaniu usług z Narodowym Funduszem Zdrowia. Miasto szuka też stomatologów, którzy podejmą pracę w szkolnych gabinetach.

Opole nocą bez dentysty

Miasto wojewódzkie zostało bez darmowej opieki stomatologicznej nocnej oraz świątecznej i weekendowej. Pacjenci po pomoc jeżdżą do oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów Brzegu lub Głogówka, ewentualnie korzystają z prywatnych gabinetów.

NFZ wielokrotnie ogłaszał konkursy na świadczenie takich usług, ale brakuje chętnych. Stomatolodzy twierdzą, że proponowane wyceny za takie świadczenia są zbyt niskie, a praca mało komfortowa. – Dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, pojawiali się pacjenci, którzy się awanturowali, miałam również w nocy napad na gabinet. Zdarzało się, że pacjenci chcieli od nas wyegzekwować recepty na różne narkotyczne leki. Ciężka i niebezpieczna praca – mówiła w Radiu Opole stomatolog Katarzyna Kowaluk-Knuht, która przez blisko 10 lat pełniła nocne dyżury.Według stacji za nocny dyżur stomatologa NFZ płaci ok. 400 zł.

Do góry