Zarządzanie praktyką

Doskonałe przedstawienie wstępnego planu leczenia

Michał Katarzyński

ekspert w rozwoju praktyk stomatologicznych

Adres do korespondencji: Michał Katarzyński, e-mail: michal@doskonalaobslugapacjenta.pl

Jednym z najważniejszych momentów konsultacji pierwszorazowej, zaraz po wykonanym badaniu wewnątrzustnym, jest zaproszenie pacjenta do biurka i przedstawienie mu diagnozy, dogłębne omówienie problemu stomatologicznego oraz zaproponowanie adekwatnych rozwiązań i wstępnego planu leczenia. Jak to robić, aby zmotywować pacjenta do rozpoczęcia terapii? O tym właśnie dowiesz się z tego artykułu.


Profesjonalne postawienie diagnozy pomoże ci zmotywować pacjentów do rozpoczęcia leczenia i rozwiązania ich różnorodnych problemów stomatologicznych. Jeśli na tym etapie nie zdołasz uświadomić pacjentów i przekonać ich do podjęcia leczenia, wrócą pewnie dopiero za kilka lat, lecz ze znacznie gorszym stanem jamy ustnej. Aby prowadzona przez ciebie konsultacja zakończyła się sukcesem, musisz wiedzieć, w jaki sposób i w jakiej kolejności przekazać niezbędne informacje, aby pacjent zrozumiał problem i zaakceptował proponowane rozwiązania.

Trzy „P” jako sposoby skutecznej motywacji

Pozytywy, czyli pierwsze „P”

Z moich obserwacji wynika, że tylko niewielki procent lekarzy rozpoczyna omawianie diagnozy od pochwalenia pacjenta, podziękowania oraz dostrzeżenia pozytywnych aspektów jego stanu zdrowia! Czasami rzeczywiście nie ma podstaw, by chwalić, lecz zawsze można podziękować choćby za współpracę podczas przeglądu lub stwierdzić, że np. dziąsła są w dobrym stanie. Bez względu na realia, w jakich rozpoczyna się leczenie, warto dowartościowywać pacjentów na wstępie diagnozy.

Dlaczego?

Jeśli jako lekarz dostrzegasz również pozytywy, stajesz się bardziej wiarygodny i łatwiej ci zaufać, a autorytet to nic innego jak zaufanie. Pani doktor, z którą rozmawiałem po moim szkoleniu, przyznała:

„To niesamowite, jak pozytywnie pacjenci reagują, gdy się ich pochwali!”.

Dlatego od razu przygotuj szeroki zestaw komplementów. Zastanów się, za co można pochwalić pacjenta. Możliwości jest mnóstwo – dbałość o higienę, zdrowe lub dobrze przeleczone zęby, ich ładny kolor lub kształt.

Czy widzisz jakieś przeciwwskazania, by dowartościować swoich pacjentów? Jeśli nie, chwal ich, kiedy tylko możesz. Bo czy sam nie chciałbyś być często doceniany? To przecież ukryte pragnienie każdego człowieka.

Każdy zasługuje na to, aby dowiedzieć się nie tylko o problemach. Dzięki temu, że zwrócisz uwagę na pozytywne aspekty zdrowia pacjenta, twoja diagnoza będzie kompletna i bardziej profesjonalna.

Problemy, czyli drugie „P”

Można rozróżnić trzy rodzaje zachowania pacjentów w sytuacji, gdy muszą się zmierzyć z problemem stomatologicznym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czterostopniowy model przedstawiania planu leczenia

Na podstawie wspomnianych elementów opracowałem jednolity model przedstawiania planu leczenia odwołujący się właśnie do tych ośrodków oraz w maksymalnie zrozumiały sposób [...]

Najczęściej popełniane błędy

Z jednej strony lekarze skupiają się wyłącznie na powodzie wizyty, z którym pacjent się zgłosił i nie oferują bardziej kompleksowych rozwiązań, [...]

Podsumowanie

Informuj pacjenta o wszystkich problemach, które zdiagnozowałeś, ale nie oferuj podczas pierwszej wizyty czy konsultacji pełnych kompleksowych rozwiązań tych problemów.

Do góry