Podatki

Co robić, gdy zapełnia się pamięć kasy fiskalnej

Edyta Szewerniak-Milewska

Zapełnienie pamięci fiskalnej w kasie rejestrującej to problem, który wcześniej lub później dotknie każdego przedsiębiorcę – a więc także lekarza dentystę – zobowiązanego do rejestrowania sprzedaży na potrzeby VAT. Kiedy to nastąpi, zależy od intensywności użytkowania kasy.

Obowiązek rejestrowania sprzedaży towarów i usług za pomocą kasy fiskalnej mają lekarze dentyści, którzy są podatnikami VAT i świadczą usługi opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wymienić kasę czy pamięć fiskalną?

Rodzajów i typów kas fiskalnych jest na rynku mnóstwo, więc decyzja o wyborze konkretnego urządzenia to indywidualna sprawa podatnika. Istotne jest tylko to, że każde urządzenie musi spełniać kryteria ustalone przepisami prawa. Dotyczą one także m.in. pamięci fiskalnej kasy.

Zgodnie z §5 rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, kasa musi zapewnić bowiem rejestrację w pamięci fiskalnej co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych. Każda kasa na rynku musi więc mieć pamięć fiskalną o co najmniej takiej pojemności. W przypadku lekarzy świadczących usługi codziennie i codziennie przyjmujących pacjentów, którzy sami płacą za świadczenia (a nie są to usługi np. w ramach NFZ), ta wielkość pamięci pozwoli na mniej więcej pięć lat pracy urządzenia.

Przepisy innego rozporządzenia, wydanego przez ministra finansów w sprawie kas rejestrujących, wymieniają jeszcze jeden ważny obowiązek – przedsiębiorcy użytkujący kasy są zobowiązani do dokonania ich przeglądu technicznego nie rzadziej niż co dwa lata. Wtedy przedstawiciel autoryzowanego serwisu kas sprawdza np. stan plomb na obudowie kasy, czytelność drukowanych przez kasę dokumentów fiskalnych, poprawność jej działania, ale także stan pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego urządzenia. Może się więc zdarzyć sytuacja, w której serwisant przy okazji takiego przeglądu zgłosi przedsiębiorcy, że pamięć jego kasy wkrótce się zapełni, w związku z czym konieczna będzie jej wymiana na nową lub zakup nowego urządzenia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Okres przejściowy

Przewlekłość (co najmniej kilkudniowa lub kilkutygodniowa) trwania opisanych czynności wyraźnie pokazuje, że obie opcje wiążą się z czasową utratą możliwości korzystania [...]

Koszt wymiany pamięci w koszty działalności

Warto wiedzieć, że wydatki na wymianę pamięci fiskalnej w kasie rejestrującej stanowiącej środek trwały nie zwiększają jej wartości początkowej. Wymiana elementów [...]

Dokumentacja elektroniczna

Na podatników prowadzących ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących ustawodawca nałożył wiele obowiązków. Z art. 112 ustawy [...]

Interpretacja indywidualna

Ciekawą interpretację dotyczącą możliwości sporządzenia i przechowywania w formie elektronicznej raportu rozliczeniowego za okres użytkowania kasy fiskalnej w przypadku zakończenia przez [...]
Do góry