Periodontologia

Pacjent z samoistnym krwawieniem z dziąseł

Lek. dent. Agata Barczyk1
Dr n. med. Ewa Sieńko2
Dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek3

1Zakład Patomorfologii Stomatologicznej, Międzywydziałowa Katedra Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik: dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek

2Zakład Patologii Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opiekun: dr hab. med. prof. nadzw. Sebastian Kłosek

3Kierownik Zakładu Patomorfologii Stomatologicznej Międzywydziałowej Katedry Patomorfologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: Prof. Sebastian Kłosek, Zakład Patomorfologii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, e-mail: sebastian.klosek@umed.lodz.pl

Etiologia krwawienia z dziąseł jest wieloczynnikowa. Najczęściej pacjenci dostrzegają je w czasie szczotkowania zębów przy rozwijającym się zapaleniu tkanek miękkich, co w gabinecie stomatologicznym przekłada się na zjawisko krwawienia przy zgłębnikowaniu kieszonek przyzębnych. Samoistne krwawienie może być natomiast objawem poważnych chorób ogólnoustrojowych, takich jak: białaczka lub małopłytkowość, obniżona odporność organizmu spowodowana różnymi czynnikami, bywa też wywołane zmianami hormonalnymi lub niedoborami witamin K i C.[1-3]

Celem artykułu jest zaprezentowanie przypadku pacjenta z rozpoznaniem martwiczo-wrzodziejącego zapalenia dziąseł na zredukowanym przyzębiu. Ponadto zwrócono uwagę na istotę higieny oraz wpływ palenia tytoniu na stan przyzębia, a także podłoża ogólnoustrojowego zjawiska.

OPIS PRZYPADKU

Pacjent, lat 39, ogólnie zdrowy, nałogowo palący tytoń od 15 lat (ok. 20 papierosów dziennie), zgłosił się do poradni Instytutu Stomatologii celem leczenia bólu i samoistnego krwawienia z dziąseł utrudniającego spożywanie pokarmów, utrzymującego s...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

DYSKUSJA

Martwiczo-wrzodziejące zapalenie dziąseł (necrotizing ulcerative gingivitis, NUG) zostało zakwalifikowane przez Amerykańską Akademię Periodontologiczną do ostrych stanów chorobowych.[8] Martwiczo-wrzodziejące zapalenie dziąseł ma [...]

PODSUMOWANIE

Szacuje się, że obecnie ponad miliard osób na świecie pali tytoń, w tym ok. 10 mln Polaków. Regularne palenie przekłada się [...]

Do góry