Stomatologia zachowawcza

Czas na zmianę kształtu – odbudowa bezpośrednia zęba 22

Lek. dent. Izabela Lipińska-Dziki

Prywatna praktyka stomatologiczna w Zamościu

Adres do korespondencji: Izabela Lipińska-Dziki, izabeladziki@gmail.com

Idealny uśmiech to marzenie każdego. Uśmiech ma ogromną moc. Sprawia, że jesteśmy postrzegani bardziej pozytywnie, uwalnia endorfiny, wpływając na nasze dobre samopoczucie, sprawia, że jesteśmy piękniejsi. Jednak aby móc się uśmiechać szeroko, musimy mieć się czym pochwalić. Dlatego coraz częściej do gabinetów zgłaszają się pacjenci pragnący poprawić estetykę zębów.

W dzisiejszych czasach dysponujemy możliwościami leczenia zachowawczego oraz protetycznego. Metody te mają zalety i wady, przez to zmuszają nas często do pewnego rodzaju kompromisu.

Opis przypadku

Do gabinetu zgłosiła się 55-letnia kobieta z prośbą o poprawę estetyki zęba 22. Stwierdzono brak punktów stycznych pomiędzy zębami 21/22/23/24 oraz 32/33, wynikający bardziej z dysproporcji wielkości zębów w stosunku do wielkości wyrostka zębodołowego niż z zaburzeń morfologicznych. Ząb 22 miał nieco mniejszy wymiar mezjalno-przyśrodkowy w stosunku do reszty uzębienia, nieznaczną recesję dziąsła, stare wypełnienie klasy V wg Blacka oraz przebarwienie w otworze ślepym (ryc. 1, 2). Pacjentka od zawsze czuła nieznaczny dyskomfort z powodu luki między zębami 21/22/23 i w końcu, po latach, postanowiła to zmienić.

Planując leczenie, stwierdziłam, że odbudowa punktów stycznych między zębami 21/22 i 22/23 jest niemożliwa ze względu na zbyt duże odległości między nimi. Odbudowany ząb 22 byłby nienaturalnie duży. Po omówieniu problemu z pacjentką postanowiłyśmy odtworzyć jedynie punkt styczny między zębami 21/22. Przedstawiłam jej możliwości rekonstrukcji siekacza – drogą protetyczną lub zachowawczą – oraz zapoznałam z wadami i zaletami każdej z metod. Zdecydowałam się na odbudowę z użyciem kompozytu, a także na wykonanie wax-up, który pomaga zwizualizować przyszły wygląd oraz pozwala przygotować indeks silikonowy ułatwiający pracę. Wax-up to model diagnostyczny z nawoskowaniem odtwarzającym prawidłową wielkość i kształt przyszłego zęba, zgodnie z zasadami złotych proporcji (ryc. 3).

Na podstawie wax-up można wykonać mock-up, czyli tymczasową odbudowę. Wykorzystujemy w tym celu kompozyt (nie stosuje się wtedy wytrawiacza ani systemu wiążącego) lub materiał do wykonywania uzupełnień tymczasowych.

Mock-up można pozostawić w ustach na kilka dni. Po tym czasie, na podstawie sugestii pacjenta, dokonujemy korekt. Wykonanie mock-up jest szczególnie wskazane przy przebudowie większej liczby zębów.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Odbudowa zachowawcza umożliwia jednowizytową, odwracalną poprawę estetyki. Stanowi alternatywę dla leczenia protetycznego, kiedy potrzebujemy szybkiego i w miarę taniego efektu. Często [...]
Do góry