Opisy przypadków

Leczenie endodontyczne planowane na podstawie tomografii komputerowej wiązki stożkowej

Lek. dent. Bartłomiej Karaś

Prywatna praktyka dentystyczna we Wrocławiu Dział Badawczy Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, kierownik: dr n. med. Wojciech Wilkoński

Adres do korespondencji: Bartłomiej Karaś, karasdentysta@gmail.com

Dynamiczny rozwój endodoncji jest możliwy nie tylko dzięki wprowadzeniu mikroskopów zabiegowych, niklowo-tytanowych narzędzi maszynowych i ultradźwięków, lecz również dzięki poprawie diagnostyki. Tomografia komputerowa wiązki stożkowej jest jedną z metod, które wpłynęły najbardziej na tę część planowania leczenia.[1]

W artykule zostaną przedstawione dwa przypadki leczenia endodontycznego: pierwotne wykonane na podstawie analizy obrazu tomografii oraz ponowne z eliminacją powikłań jatrogennych powstałych przy poprzednim leczeniu.

Przypadek 1

Pacjentka, lat 75, zgłosiła się do lekarza stomatologa celem wymiany mostu protetycznego osadzonego na zębach 13 i 16. Po usunięciu mostu lekarz prowadzący skierował pacjentkę do endodonty celem diagnostyki i przygotowania zębów do osadzenia nowej pracy protetycznej. Po wykonaniu badania stomatologicznego, sprawdzeniu żywotności filarów i analizie CBCT (ryc. 1-3) podjęto decyzję o leczeniu endodontycznym zęba 16.

Analiza badania CBCT

Duże zniszczenie tkanek twardych od strony dystalnej i podniebiennej.

Odległość potencjalnego brzegu preparacji od wyrostka zębodołowego sugerująca brak zaburzenia szerokości biologicznej.

Brak przejaśnienia w okolicy wierzchołków, które sugerowałoby obecność stanu zapalnego.

Korzeń mezjalny z widocznymi kanałami MB1 i MB2, które łączą się na swoim przebiegu i kończą pojedynczym otworem anatomicznym.

Krzywizna kanału MB1 jedynie w części koronowej o kącie ok. 40° w wymiarze mezjalno-dystalnym.

Krzywizna kanału dystalnego w części wierzchołkowej o kącie ok. 15° w wymiarze mezjalno-dystalnym oraz nawis zębinowy nad ujściem wymagający intencjonalnej transportacji w stronę dystalną.

Leczenie

W znieczuleniu miejscowym, pod kontrolą mikroskopu zabiegowego, doczyszczono ubytek od strony dystalnej i podniebiennej oraz wykonano odbudowę według koncepcji Pascala Magne, czyli wyniesienie naddziąsłowe (deep margin elevation) (ryc. 4).[2] Nast...

Przypadek 2

Pacjentka, lat 35, zgłosiła się do lekarza endodonty z powodu przewlekłych dolegliwości bólowych dotyczących zęba 11, które od kilku tygodni zaczęły się nasilać. Określała dolegliwości jako samoistne ćmienie. Z wywiadu wynika, że ząb był uprzednio...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

1. Istotą leczenia kanałowego jest przywrócenie prawidłowej funkcji zęba. Kluczowymi elementami tego postępowania są: należyte oczyszczenie, dezynfekcja oraz wypełnienie systemu kanałów korzeniowych. [...]

Podsumowanie

Coraz więcej badań z ostatnich lat potwierdza, że używanie nowoczesnych technologii, takich jak mikroskop i tomografia komputerowa, znacząco wpływa na możliwość [...]
Do góry