Endodoncja

Uogólnione zębiniaki miazgi u 37-letniej pacjentki utrudniające leczenie endodontyczne

Dr n. med. Iwona M. Tomaszewska
Lek. dent. Teresa Szupiany-Janeczek

Stomatologia Tomaszewska, Zakład Dydaktyki Medycznej, Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Adres do korespondencji: Dr Iwona M. Tomaszewska, Stomatologia Tomaszewska, al. Słowackiego 58/4, 30-004 Kraków, e-mail: im.tomaszewska@uj.edu.pl

Zębiniaki to zwapnienia w miazdze zębowej,[1] które można znaleźć w zębach zarówno mlecznych, jak i stałych przed- i posterupcyjnie.[2]

W jednym zębie może występować 1-12 zębiniaków,[1] mogą być pojedyncze lub w formie konglomeratów, połączone z zębiną lub nie,[2-4] jak również prawdziwe i rzekome. Prawdziwe składają się z zębiny i odontoblastów, podczas gdy rzekome ze zdegenerowanych, zmineralizowanych komórek miazgi.

Etiologia powstawania zębiniaków jest wieloczynnikowa i związana z wiekiem, próchnicą, degeneracją miazgi, zmianami w krążeniu krwi, urazem, leczeniem ortodontycznym, procedurami stomatologicznymi, pozostałościami nabłonkowymi w miazdze zębowej, interakcją pomiędzy nabłonkiem i miazgą, chorobami przyzębia, zwłóknieniami oraz czynnikami idiopatycznymi. Zębiniaki mogą również powstawać w związku z pewnymi predyspozycjami genetycznymi i zespołami, takimi jak dysplazja zębiny, dentinogenesis imperfecta lub zespół van der Woude.[1,5-7]. Jednak dokładna przyczyna ich powstawania pozostaje nieznana.[2]

Opis przypadku

37-letnia pacjentka została skierowana do naszego gabinetu z powodu utrzymującego się od dwóch dni bólu górnej prawej ćwiartki. Na OPG widoczne były liczne obszary obniżonej przezierności w komorze miazgi i kanałach korzeniowych oraz niekompletne ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

W piśmiennictwie fachowym uogólnione zębiniaki są rzadkością u młodych pacjentów.[8] W tym przypadku nie było żadnych dowodów na istnienie choroby systemowej [...]

Do góry