Z kraju

Ile powinien zarabiać stomatolog?

Iwona Dudzik

           

Ile przeciętnie zarabiają lekarze dentyści? Według GUS w 2016 roku (ostatnie dane) średnie wynagrodzenie wynosiło 4224,45 zł brutto. Mężczyźni zarabiali 4188,39 zł, kobiety 4238,82 zł. Wyraźnie mniejsze były uposażenia w sektorze prywatnym. Średnia pensja wynosiła 3578,28 zł (mężczyźni 3420,20 zł, kobiety 3647,82 zł). Natomiast w sektorze publicznym odwrotnie: przy średniej 4748,28 zł mężczyźni zarabiali 4897,48 zł, a kobiety 4693,53 zł.

W raporcie „Struktura wynagrodzeń według zawodów” GUS podał także średnie wynagrodzenia innych profesji medycznych. Na tym tle dentyści wypadli dość skromnie.

Do góry