Badania

Stan zdrowia jamy ustnej dzieci 12-letnich i młodzieży 18-letniej w Polsce

Lek. dent. Maria Luiza Rzepecka

Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Lek. dent. Karolina Kuśmierz

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie

Adres do korespondencji: Lek. dent. Maria Luiza Rzepecka, e-mail: mar.rze.87@gmail.com

Celem niniejszej pracy jest analiza aktualnego stanu zdrowia jamy ustnej dzieci 12-letnich i młodzieży 18-letniej w Polsce na podstawie danych z ostatnich opublikowanych badań: Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań zrealizowanego w latach 2013-2015 przez Ministerstwo Zdrowia. Stan zdrowia jamy ustnej dzieci i młodzieży w Polsce nieznacznie i stopniowo się poprawia, lecz pozostaje daleki od oczekiwanego.

W ubiegłych latach w wielu krajach zaobserwowano ograniczenie występowania próchnicy zębów w różnych grupach wiekowych populacji, natomiast tempo zmian w Polsce, zaobserwowane dzięki analizie trendu choroby próchnicowej u 12-letnich dzieci, jest powolne.[4] Wyniki ogólnopolskich przekrojowych badań epidemiologicznych prowadzonych i opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia w latach 2013-2015 wskazują niezmiennie na nie najlepszy stan zdrowia jamy ustnej w populacji dzieci 12-letnich i młodzieży 18-letniej.[3]

Stan wiedzy

W latach 1997-1998 staraniem ministra zdrowia i opieki społecznej, przy współudziale konsultantów WHO, Ministerstwo Zdrowia wdrożyło i realizuje w Polsce system monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej, który wykonywany jest co roku na określonej grupie wiekowej. Średnio to 2 tys. osób w jednej grupie wiekowej, które wyłaniane są w losowaniu. Systematycznie prowadzony ów monitoring, jako jedyne badanie w Polsce, umożliwia nie tylko ocenę kliniczną stanu uzębienia we wskaźnikowych grupach wiekowych, lecz również identyfikację barier społecznych, ekonomicznych, organizacyjnych i kulturowych, które warunkują tę sytuację epidemiologiczną.

Odsetek dzieci i młodzieży wolnych od próchnicy

  • Wyniki badań z Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań, zrealizowanych w latach 2013-2015, pokazują, że w 2014 roku odsetek badanych dzieci w wieku 12 lat wolnych od próchnicy w Polsce wynosił 24,09 proc. i różnił się znacznie między województwami: podlaskie 28,9 proc., łódzkie 31,7 proc. i zaledwie 10,96 proc. 12-letnich dzieci wolnych od próchnicy w województwie dolnośląskim.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Inne obszary badań

Odsetek badanych dzieci 12-letnich, u których stwierdzono krwawienie z dziąseł w 2014 roku w województwie łódzkim wynosił 4,57 proc., aż 62,13 [...]

Zalecenia i cele

Globalne cele zdrowia jamy ustnej na 2020 rok opracowane przez Światową Organizację Zdrowia, Światową Federację Stomatologiczną oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Stomatologii Dziecięcej [...]

Podsumowanie

Stan zdrowia jamy ustnej 12-letnich dzieci i młodzieży 18-letniej różni się między województwami. Analiza wyników badań epidemiologicznych i socjomedycznych wskazuje nadal [...]

Do góry