Program edukacyjny

Przetoka zewnątrzustna o etiologii zębopochodnej u pacjenta geriatrycznego

Dr n. med. Olga Preuss1

Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk1

Dr hab. med. Grzegorz Trybek2

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

2Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk, Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie al. Powstańców Wlkp. 72/18, 70-111 Szczecin, tel. 91 466 17 36, e-mail: kzchtom@pum.edu.pl

Przetoki zewnątrzustne o etiologii zębopochodnej należą do rzadko obserwowanych schorzeń. Zębami przyczynowymi są najczęściej zęby w żuchwie. Leczenie powinno się opierać na likwidacji stanu zapalnego przy zębie przyczynowym poprzez jego ekstrakcję lub leczenie endodontyczne.

Przetoka (łac. fistula) to nieprawidłowe połączenie umożliwiające drenaż wysięku, powstałe między zamkniętym obszarem stanu zapalnego a skórą. Przetoki zębopochodne można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.

W przypadku przetoki wewnętrznej ujście leży na wyrostku zębodołowym, na wysokości wierzchołka korzenia zęba przyczynowego. W szczęce ujścia najczęściej znajdują się od strony przedsionkowej, wyjątkiem są korzenie podniebienne zębów trzonowych oraz przedtrzonowych i siekacza bocznego. Przetoki pochodzące od dolnych zębów mądrości najczęściej mają swoje ujście w okolicy pierwszego zęba trzonowego – drogą wzdłuż przyczepu mięśnia policzkowego.

Przetoki zewnętrzne inaczej zwane są skórnymi, gdyż ich ujścia lokalizują się na skórze twarzy.[1] Wytworzenie przetoki zewnętrznej jest poprzedzone rozrostem tkanki ziarninowej pod skórą, która zostaje stopniowo wciągnięta w proces zapalny. Staje...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zgłosiła się pacjentka w wieku 84 lat z powodu niegojącej się od ośmiu miesięcy [...]

Dyskusja

Infekcje zębopochodne mogą mieć różny przebieg. Do najczęstszych przyczyn zalicza się martwicę miazgi na tle ubytku próchnicowego lub zapalenia przyzębia. W [...]

Do góry