Utrzymanie w zdrowiu jamy ustnej u młodych, zdrowych przyszłych matek nie wymaga bardzo dużego zaangażowania. Potrzebna jest informacja, bodziec lub nawet obowiązek, który skłoniłby ciężarne pacjentki do regularnej, podobnej do ginekologicznej, opieki stomatologicznej. Główną rolę odgrywają tu lekarze ginekolodzy potwierdzający ciążę. Już na pierwszej wizycie powinna zostać przekazana informacja o konieczności profilaktycznej wizyty u lekarza dentysty. Lekarz dentysta z kolei powinien edukować pacjentki, jak ważne jest utrzymanie higieny jamy ustnej, co wiąże się z następstwami chorób dziąseł lub przyzębia, o możliwych zmianach, jakie mogą się pojawić w jamie ustnej w czasie ciąży i konieczności regularnych wizyt kontrolno-higienicznych lub kontrolno-leczniczych. A ponieważ zmiany mogą być dynamiczne, choć nie zawsze rozległe, regularne monitorowanie stanu jamy ustnej jest nie do przecenienia i wymaga tylko systematyczności.

Nie wiemy, jak ta współpraca lekarzy ginekologów, lekarzy dentystów i pacjentek wygląda w Polsce, jaka jest również świadomość samych lekarzy dotycząca znaczenia zdrowia jamy ustnej w ciąży. Nie ma takich danych ani opracowań. Z kolei w opublikowanych danych Suri i wsp. na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego stwierdzili, że 70 proc. ginekologów biorących udział w badaniu znało możliwość negatywnego wpływu chorób przyzębia na powikłania w postaci wcześniejszego porodu lub niskiej wagi urodzeniowej dziecka, ale tylko 40 proc. z nich zalecało badanie stomatologiczne w czasie ciąży i tylko 47 proc. zwracało uwagę na konieczność prawidłowej higieny jamy ustnej w tym okresie.[1]

Podsumowanie

W podsumowaniu zwraca uwagę przekazanie wskazówek postępowania dla:

– lekarzy ginekologów o konieczności kierowania pacjentek w ciąży lub przed zajściem w ciążę na kontrolno-higienizacyjne badanie stomatologiczne,

– lekarzy dentystów o konieczności regularnych – co dwa-trzy miesiące – wizyt kobiet ciężarnych, z powtarzanym instruktażem higieny jamy ustnej włącznie, w związku ze zmieniającymi się w niej warunkami, celem poprawy lub utrzymania zdrowej jamy ustnej,

– kobiet w ciąży o konieczności stałego utrzymywania lub podnoszenia świadomości o zmianach w jamie ustnej, które mogą wystąpić w okresie ciąży i sposobie ich eliminacji.


Tylko takie zbieżne działania mogą przynieść efekty i zmniejszyć niedogodności lub patologie występujące w jamie ustnej w powiązaniu ze zmianami ogólnoustrojowymi w ciąży.

Zwiększenie świadomości pacjentek o ryzyku, jakie niesie niewłaściwa higiena jamy ustnej w czasie ciąży, powinno być celem współpracy ginekologów położników i stomatologów. Przeprowadzanie przeglądu stomatologicznego powinno być obowiązkowe w czasie pierwszego trymestru ciąży. Niezbędna jest popularyzacja wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem patologii jamy ustnej, które mogą powstać w wyniku zwiększonej aktywności hormonów kobiecych i procesów fizjologicznych w ciąży, wśród pacjentek gabinetów stomatologicznych w wieku rozrodczym.

Do góry