Chirurgia stomatologiczna

Wpływ uzależnienia od alkoholu na stan jamy ustnej i przebieg leczenia chirurgicznego w jej obrębie

Dr n. med. Olga Preuss1

Dr n. med. Magda Aniko- Włodarczyk1

Dr hab. med. Grzegorz Trybek2

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

2Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Autor do korespondencji: Dr n. med. Olga Preuss, Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72/18, 70-111 Szczecin, e-mail: kzchstom@pum.edu.pl

Choć spożywanie napojów alkoholowych stanowi integralną część tradycji w wielu kulturach na świecie już od tysięcy lat, to jego nadużywanie i uzależnienie od niego stały się powszechnym problemem zdrowotnym w zachodnich społeczeństwach.[1] Alkoholizm został powiązany z niewłaściwą dbałością o zdrowie jamy ustnej i występowaniem charakterystycznych zmian patologicznych w jej obrębie. Alkohol jest najczęściej stosowanym środkiem psychoaktywnym. Jego szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkiego organizmu skutkuje na całym świecie śmiercią prawie 3,3 mln osób rocznie.[1,2] Polska jest jednym z krajów europejskich, w których spożycie alkoholu od 2000 roku wzrosło. 55,6 proc. osób deklaruje piwo jako najczęściej spożywany produkt. Blisko 3 mln osób w naszym kraju nadużywa alkoholu, z czego 20 proc. jest już od niego uzależnionych.[3] Przewlekłe spożywanie alkoholu może prowadzić do upośledzenia funkcji wielu narządów.

Definicja i działanie alkoholu na organizm

Jama ustna jest pierwszą częścią układu pokarmowego i oddechowego, dlatego na jej stan ma wpływ wiele środków. Toksyczne działanie alkoholu zatem w pierwszej kolejności rzutuje na jamę ustną. Przyczynia się nie tylko do spadku ilości wydzielanej śliny, lecz również do wzrostu zapadalności na próchnicę lub chorobę przyzębia. Alkohol wywiera też niekorzystny wpływ na błonę śluzową, co powoduje wzrost ryzyka wystąpienia nowotworów. Ekspozycja jamy ustnej na liczne szkodliwe czynniki jest zatem wzmożona.[3] Wpływ nadużywania alkoholu na organizm przedstawiono w tabeli 1.

Nazwa „alkohol” w piśmiennictwie medycznym najczęściej odnosi się do etanolu (C2H5OH). W napojach alkoholowych występuje on najczęściej w stężeniu 2-40 proc. Jest produktem fermentacji polegającej na procesie beztlenowego rozkładu cukrów. Każdy ro...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Definicja i działanie alkoholu na organizm

Jama ustna jest pierwszą częścią układu pokarmowego i oddechowego, dlatego na jej stan ma wpływ wiele środków. Toksyczne działanie alkoholu zatem [...]

Jama ustna

Metaliczny smak odczuwany w ustach osób nadużywających alkohol może być związany z terapią disulfiramem. Oprócz zapalenia kątów ust u pacjentów spotyka [...]

Opis przypadku

Pacjent w wieku 64 lat zgłosił się do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie celem wykonania mnogich ekstrakcji (ryc. 3-7). Podczas [...]

Podsumowanie

Pacjent z chorobą alkoholową w gabinecie stomatologicznym powinien być traktowany w sposób indywidualny. Ze względu na współistniejące choroby wątroby przed wykonaniem [...]

Do góry