Pedodoncja

Rokowanie kliniczne kła stałego górnego wybitego z zakończonym rozwojem korzenia

Lek. dent. Ewelina Mazur
Lek. dent. Magdalena Fatyga

Konsultacyjna Poradnia Stomatologii Zachowawczej

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka

Adres do korespondencji: Lek. dent. Magdalena Fatyga, ul. Koszalińska 5, 30-407 Kraków

Celem niniejszej pracy było przedstawienie opisu postępowania leczniczego w niestandardowym przypadku wybicia zęba stałego – górnego kła. W dostępnej literaturze opisy większości zwichnięć całkowitych zębów dotyczą siekaczy stałych górnych przyśrodkowych. Kieł górny to najdłuższy ząb człowieka, a więc siła uderzenia w tym przypadku była większa, tym samym rokowanie kliniczne było niekorzystne. U pacjenta przeprowadzono prawidłowe postępowanie lecznicze: replantację, zszynowanie i leczenie kanałowe z zachowaniem wszystkich standardów. Po roku na podstawiw niestandardowym przypadku wybicia zęba stałego – górnego kła. W dostępnej literaturze opisy większości zwichnięć całkowitych zębów dotyczą siekaczy stałych górnych przyśrodkowych. Kieł górny to najdłuższy ząb człowieka, a więc siła uderzenia w tym przypadku była większa, tym samym rokowanie kliniczne było niekorzystne. U pacjenta przeprowadzono prawidłowe postępowanie lecznicze: replantację, zszynowanie i leczenie kanałowe z zachowaniem wszystkich standardów. Po roku na podstawie tomografii stożkowej CBCT stwierdzono resorpcję zewnętrzną. Wykonano zabieg mikrochirurgii – resekcję wierzchołka korzenia. Docelowo zaplanowano leczenie implantologiczne po zakończeniu rozwoju kości szczęk.

Urazy zębów u dzieci i młodzieży są częstym problemem, a na przestrzeni ostatnich 10-20 lat wzrosła częstość ich występowania. Pourazowe uszkodzenia zębów stałych są najczęściej spowodowane upadkiem, a w następnej kolejności wypadkami komunikacyjn...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Pacjent, lat 14, podczas gry w piłkę nożną na boisku sportowym został uderzony pięścią w twarz. W wyniku urazu doszło do [...]

Podsumowanie

W przypadku wybicia zęba uszkodzenie aparatu więzadłowego jest nieuniknione. Warunkiem koniecznym pomyślnej prognozy po replantacji jest zachowanie żywotności komórek pozostawionych na [...]

Do góry