Laseroterapia

Leczenie zmian naczyniowych za pomocą lasera diodowego o długości fali 980 nm

Dr n. med. Jacek Matys

NZOZ Ka-Dent

Adres do korespondencji: Dr n. med. Jacek Matys, NZOZ Ka-Dent, ul. Lipowa 18, 67-400 Wschowa, tel. 791511789, e-mail: jacek.matys@wp.pl

Artykuł przedstawia aktualną klasyfikację anomalii naczyniowych Międzynarodowego Towarzystwa Badań Zaburzeń Naczyniowych (ISSVA 2018) i możliwą prostą, przewidywalną metodę leczenia tych anomalii za pomocą lasera diodowego o długości fali 980 nm.

Zmiany naczyniowe to zaburzenia czynnościowo-morfologiczne o zróżnicowanej naturze, częstotliwości występowania i wielkości, które mogą dotyczyć żył, tętnic i naczyń limfatycznych bez względu na ich średnice i położenie anatomiczne. W większości przypadków są to zmiany o charakterze łagodnym.[1]

Według klasyfikacji Międzynarodowego Towarzystwa Badań Zaburzeń Naczyniowych (ISSVA, International Society for the Study of Vascular Anomalies) choroby naczyń możemy ogólnie podzielić na guzy naczyniowe i malformacje naczyniowe (tab.1).[2]

Typ zmiany naczyniowej możemy zdefiniować wzrokowo na postawie barwy i palpacyjnie oceniając jej twardość. Przykładowo:[3]

  • Hemangioma jest czerwono-niebieskiej barwy charakteryzyjącej się twardością przy nacisku,
  • zmiana żylna jest miękka przy ucisku, o barwie niebiesko-fioletowej,
  • zmiana naczyniowo-żylna jest koloru czerwono-niebieskiego, miękka uginająca się pod uciskiem palca.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przypadek 1

Pacjent, 30 lat, został skierowany do naszej praktyki stomatologicznej przez lekarza rodzinnego. W badaniu podmiotowym nie stwierdzono żadnych chorób ogólnoustrojowych. Pacjent [...]

Przypadek 2

Pacjent, 47 lat, zgłosił się do naszej przychodni ze zmianą na błonie śluzowej policzka po stronie lewej. W badaniu podmiotowym nie [...]

Przypadek 3

Pacjentka, 73 lata, zgłosiła się do naszej przychodni ze zmianą na błonie śluzowej w okolicy kąta ust po stronie lewej. W [...]

Dyskusja

W ostatnich latach wykorzystanie laserów o wysokich mocach (HLLT, High Level Laser Therapy) w zabiegach chirurgii stomatologicznej i implantologii stało się [...]
Do góry