Periodontologia

Wykorzystanie wskaźnika PSR we wstępnej diagnostyce stanu przyzębia warunkującej sukces leczenia wielospecjalistycznego

Lek. dent. Marta Malujda

Dr hab. med. Agnieszka Droździk

Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Katarzyna Grocholewicz, prof. PUM

Adres do korespondencji: Lek. dent. Marta Malujda, e-mail: m.malujda@gmail.com

Zapalenia przyzębia są powszechnie występującymi schorzeniami jamy ustnej. Niezdiagnozowane i nieleczone mogą zniweczyć sukces terapeutyczny w każdej innej dziedzinie stomatologii. W artykule przedstawiono wstępną diagnostykę stanu tkanek przyzębia, z wykorzystaniem wskaźnika przeznaczonego dla klinicystów, która powinna poprzedzać planowanie i realizację leczenia wielospecjalistycznego. Omówiono proste badanie kliniczne z wykorzystaniem wskaźnika, pozwalające w szybki sposób zidentyfikować pacjentów z chorym przyzębiem, którzy wymagają leczenia periodontologicznego przed realizacją innych procedur stomatologicznych.

Zapalenia tkanek przyzębia są powszechnie występującymi schorzeniami w obrębie jamy ustnej. Dotyczą tkanek otaczających ząb i mają najczęściej charakter przewlekły. Mogą występować w postaci zapaleń dziąseł lub zapaleń przyzębia indukowanych obecnością biofilmu bakteryjnego.

Zapalenie obejmujące wyłącznie dziąsło, objawiające się krwawieniem przy zgłębnikowaniu, zmianą zabarwienia na kolor czerwony, obrzękiem i zmianą konsystencji, jest procesem odwracalnym. W leczeniu tego stanu najważniejsza jest właściwa higiena jamy ustnej.[1,2]

W przypadku niewystarczającego usuwania biofilmu bakteryjnego utrzymującego się w czasie, zapalenie dziąseł u części pacjentów może objąć pozostałe tkanki przyzębia, doprowadzając do ich nieodwracalnej destrukcji.[3] Przyjmuje wówczas postać zapalenia przyzębia, dla którego charakterystyczna jest utrata przyczepu łącznotkankowego i kości wyrostka zębodołowego, manifestująca się klinicznie obecnością kieszonek przyzębnych, ruchomością zębów, zajęciem furkacji oraz patologiczną migracją zębów.

Wyniki ostatnich badań epidemiologicznych, przeprowadzonych w ośrodkach akademickich na terenie sześciu miast wojewódzkich, potwierdzają, iż choroby przyzębia są chorobami społecznymi. Tylko 1 proc. badanej populacji ma zdrowe przyzębie, aż 16 pro...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskaźnik PSR

Bardzo przydatny i polecany w badaniu przedmiotowym jest wskaźnik PSR (Periodontal Screening and Recording). Wykorzystanie wskaźnika jest prostą metodą przesiewową pozwalającą [...]

Podsumowanie

W badaniu poprzedzającym planowanie kompleksowego leczenia stomatologicznego istotne jest uwzględnienie diagnostyki wykluczającej stan zapalny tkanek przyzębia. Dzięki temu leczenie może być [...]
Do góry