Program edukacyjny

Wybrane powikłania zabiegów mikrochirurgicznych w endodoncji

Lek. dent. Karol Dominiak1

Dr n. med. Hubert Gołąbek2

Dr hab. med. Izabela Strużycka3

1Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2Prywatna praktyka
3Kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: Lek. Karol Dominiak, e-mail: kr.dominiak@gmail.com

Mikrochirurgia endodontyczna ze względu na swoją udowodnioną wysoką skuteczność w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych przyzębia wierzchołkowego jest coraz powszechniej stosowaną metodą chirurgicznego leczenia przez wielu lekarzy stomatologów. Autorzy artykułu przedstawiają możliwości rozwiązywania najczęściej spotykanych komplikacji występujących podczas wykonywania zabiegów mikrochirurgii endodontycznej, takich jak nadmierne krwawienie, trudności anatomiczne, perforacje kości wyrostka zębodołowego, złamane narzędzia.

Rozwój współczesnej endodoncji w coraz większej liczbie przypadków pozwala na przeprowadzenie skutecznego leczenia, którego efektem jest zachowanie przez pacjenta własnego zęba. Obecnie endodoncja obejmuje nie tylko pierwotne i wtórne leczenie kanałowe, ale także zabiegi chirurgiczne na korzeniach zębów, przeprowadzane z zastosowaniem mikroskopu endodontycznego. Częstym zjawiskiem w przypadku zębów leczonych endodontycznie, zwłaszcza zębów przedtrzonowych i trzonowych, jest obecność zmian okołowierzchołkowych mimo właściwie wykonanego leczenia endodontycznego. W takich przypadkach, kiedy konwencjonalne leczenie kanałowe nie przyniosło spodziewanego efektu, należy rozważyć wykonanie zabiegu z prowadzenie skutecznego leczenia, którego efektem jest zachowanie przez pacjenta własnego zęba. Obecnie endodoncja obejmuje nie tylko pierwotne i wtórne leczenie kanałowe, ale także zabiegi chirurgiczne na korzeniach zębów, przeprowadzane z zastosowaniem mikroskopu endodontycznego. Częstym zjawiskiem w przypadku zębów leczonych endodontycznie, zwłaszcza zębów przedtrzonowych i trzonowych, jest obecność zmian okołowierzchołkowych mimo właściwie wykonanego leczenia endodontycznego. W takich przypadkach, kiedy konwencjonalne leczenie kanałowe nie przyniosło spodziewanego efektu, należy rozważyć wykonanie zabiegu z zakresu mikrochirurgii endodontycznej – resekcji wierzchołka korzenia ze wstecznym wypełnieniem kanału przeprowadzonego przy użyciu mikroskopu zabiegowego.

Doniesienia naukowe i wyniki metaanalizy przeprowadzonej przez Setzera i wsp. dowodzą, że prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu przy chirurgicznym zaopatrzeniu tkanek okołowierzchołkowych w przypadku obecności zmiany zapalnej jest znacznie wyższe...

Nadmierne krwawienie

Najważniejszym narzędziem pozwalającym na wykonanie zabiegu z zakresu mikrochirurgii endodontycznej jest mikroskop zabiegowy, ponieważ właściwy dostęp wizualny do operowanego pola jest kluczowym elementem całej procedury. Pozwala nie tylko odnaleź...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Bliskość zatoki szczękowej

Wierzchołki korzeni zębów przedtrzonowych i trzonowych szczęki bardzo często znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dna zatoki szczękowej. W najmniejszej odległości od [...]

Bliskość otworu bródkowego

Bardzo istotną kwestią w przypadku resekcji wierzchołków korzeni zębów: kła, przedtrzonowych i pierwszego trzonowego dolnego jest lokalizacja otworu bródkowego. Ma to [...]

Zmiana okołowierzchołkowa perforująca blaszkę kości zbitej od strony policzkowej oraz językowej

Przewlekłe zmiany w przyzębiu wierzchołkowym, które wymagają leczenia chirurgicznego, zajmują zwykle rozległą przestrzeń okolicy okołowierzchołkowej. Przed planowanym zabiegiem resekcji wierzchołka korzenia [...]

Złamane narzędzia

Podobnie jak w przypadku endodoncji konwencjonalnej, również opracowanie wsteczne kanałów niesie ze sobą ryzyko złamania stosowanych narzędzi. W tym przypadku jednak [...]

Podsumowanie

Zabiegi mikrochirurgii endodontycznej pozwalają osiągnąć zadowalające wyniki w bardzo wysokim odsetku przypadków. Właściwy wgląd w pole zabiegowe, odpowiednie wsteczne opracowanie i [...]

Do góry