Chirurgia stomatologiczna

Torbiel zębopochodna trzonu żuchwy. Opis przypadku

Lek. dent. Aleksandra Jaroń1

Dr n. med. Olga Preuss1

Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk1
Dr hab. med. Grzegorz Trybek2

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

2Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Olga Preuss, Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wlkp. 72/18, 70-111 Szczecin, e-mail: olga.preuss@gmail.com

Torbiel korzeniowa jest najczęstszą zmianą występującą w obrębie kości szczękowych. Ze względu na długi czas, w którym zmiana nie daje objawów klinicznych, często wykrywana jest przypadkowo na przeglądowych zdjęciach radiologicznych. Leczeniem z wyboru torbieli korzeniowej jest jej całkowite wyłuszczenie oraz kontrola histopatologiczna. Planowanie zabiegu na podstawie badania przedmiotowego, podmiotowego, a także badań dodatkowych – badań radiologicznych – pozwala na dokładne ustalenie scenariusza procedury chirurgicznej.

Torbiel korzeniowa jest najczęstszą zmianą występującą w obrębie kości szczękowych. Występuje u pacjentów w każdym wieku, jednak najczęściej rozpoznawana jest w 2.-4. dekadzie życia. W przypadku torbieli korzeniowej zauważa się predylekcję płciową...

Opis przypadku

55-letni pacjent zgłosił się do Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w celu konsultacji dotyczącej zmiany o charakterze torbieli w trzonie żuchwy w okolicy zębów 45-48. Zmianę wykryto przypadkowo podczas rutynowego badania pantomograficznego (ryc. 1).

Diagnostykę poszerzono o badanie tomografii komputerowej wiązki stożkowej (CBCT), które uwidoczniło zmianę o wymiarach 28,9 mm x 18,7 mm x 8,6 mm związaną z zębem 45 (ryc. 2, 3). CBCT ukazało przestrzenne położenie zmiany względem sąsiadującego zęba 45 oraz względem kanału nerwu zębodołowego dolnego (ryc. 4).

Badanie kliniczne wykazało niewielkie rozdęcie kości części zębodołowej żuchwy w okolicy zębów 45-48. Błona śluzowa wyżej wymienionej okolicy była niezmieniona (ryc. 5).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Prawidłowo przeprowadzone leczenie chirurgiczne w większości przypadków pozwala na zmniejszenie ryzyka nawrotu zmiany do minimum. Niecałkowite wyłuszczenie zmiany może prowadzić do [...]

Do góry