Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia estetyczna twarzy jako element leczenia kompleksowego

Dr n. med. Rafał Pokrowiecki

Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Prywatna Praktyka Lekarsko-Dentystyczna, Warszawa, Narodowy Instytut Leków, Zakład Antybiotyków i Mikrobiologii, Warszawa

Adres do korespondencji: Dr n. med. Rafał Pokrowiecki, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawatel. 48 22 502 17 97

Chirurgia estetyczna twarzy to grupa zabiegów operacyjnych zapewniająca możliwość znacznej poprawy wyglądu bez konieczności stosowania rozległych operacji. W połączeniu z kompleksowym leczeniem stomatologicznym i zabiegami z zakresu medycyny estetycznej możliwe jest przywrócenie twarzy właściwych proporcji i młodego wyglądu bez konieczności dużej ingerencji w tkanki, co znacznie skraca okres rekonwalescencji. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona koncepcja chirurgii estetycznej twarzy jako elementu w kompleksowym leczeniu odtwórczym i estetycznym obszaru czaszkowo-twarzowo-szczękowego.

Chirurgia estetyczna twarzy jest dziedziną medycyny regeneracyjnej i odtwórczej, której nadrzędnym celem jest uzyskanie maksymalnego, satysfakcjonującego efektu z minimalnym ryzkiem powikłań. Zabiegi z zakresu tej gałęzi chirurgii są możliwe do wykonania u pacjentów w każdej grupie wiekowej, w zależności od ogólnego stanu zdrowia, wskazań klinicznych oraz oczekiwań pacjenta.[1,2] Z tego względu można je wykonywać zarówno u pacjentów starszych, którzy pragną odmłodzić swój wygląd, jak i u osób młodych, szukających pomocy z powodu niezadowalającego wyglądu twarzy.

Procesy starzenia się twarzy zaczynają być zauważalne już po 35. r.ż., kiedy dochodzi do stopniowej degeneracji i wydłużenia się włókien kolagenowych, utraty elastyczności tkanek miękkich oraz przemieszczenia się poduszek tłuszczowych twarzy ku dołowi. Wszystkie te zmiany sprzyjają powstawianiu m.in. worków pod oczami, pogłębionych bruzd nosowo-wargowych, wydłużenia wargi górnej, opadnięcia kątów ust, spłaszczenia środkowego piętra twarzy oraz nagromadzenia tłuszczu w okolicach dolnego brzegu trzonu żuchwy i podbródka (ryc. 1). Wszystkie te zmiany odpowiadają za starczy wygląd twarzy.

Z kolei osoby młode, które często zgłaszają się do gabinetu lekarza chirurgii estetycznej, to pacjenci niezadowoleni z powodu dysharmonii twarzy chcący przywrócić jej właściwe proporcje. Są to najczęściej osoby, które skarżą się na jedną lub kilka przypadłości, np. cofniętą lub zbyt wysuniętą bródkę, spłaszczenie okolicy środkowego piętra twarzy i niedostatecznie zaakcentowane kości policzkowe, zbyt małe usta, otyły wygląd twarzy spowodowany nagromadzeniem tkanki tłuszczowej w okolicy podbródka lub policzków i wiele innych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zabiegi augmentacyjne

Pojęcie augmentacji jest stosowane w medycynie regeneracyjnej i rekonstrukcyjnej od dawna. W chirurgii estetycznej twarzy oznacza ono techniki odtwórcze umożliwiające zwiększenie [...]

Zabiegi redukcyjne

Zabiegi redukcyjne mają na celu usunięcie nadmiaru tkanek miękkich lub twardych z danego obszaru anatomicznego. Podobnie jak zabiegi augmentacyjne, mogą dotyczyć [...]

Zabiegi korekcyjne

Zabiegi korekcyjne mają na celu poprawę wyglądu danego obszaru anatomicznego, najczęściej poprzez zastosowanie technik zabiegowych wykorzystujących zasady chirurgii plastycznej. Zmianę kształtu, [...]

Podsumowanie

Chirurgia estetyczna twarzy jest dziedziną wykorzystującą elementy wielu gałęzi medycyny: stomatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej i plastycznej twarzy oraz medycyny estetycznej. Zabiegi polegające [...]
Do góry