Opis przypadku

Zastosowanie cyfrowego projektowania uśmiechu w praktyce

Lek. dent. Michał Kotnowski

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie, Konsultacyjna Poradnia Protetyki Stomatologicznej, kierownik specjalizacji: lek. dent. Adam Gołębiowski

Adres do korespondencji: Lek. dent. Michał Kotnowski, e-mail: stomatologiakotnowski@gmail.com

Pragnienie posiadania pięknego, białego uśmiechu funkcjonuje w społeczeństwie już od starożytności. W wielu przypadkach stworzenie nowego uśmiechu wymagało wykonania nieodwracalnych zabiegów bez możliwości wcześniejszej wizualizacji nowego wyglądu.[1-3] Obecnie zastosowanie cyfrowych technik projektowania uśmiechu (ang. Digital Smile Design, DSD) umożliwia pokazanie pacjentowi planowanej zmiany uśmiechu, bez konieczności nieodwracalnej preparacji zębów.

Szeroko stosowana w stomatologii fotografia wewnątrz- i zewnątrzustna w połączeniu z modelami diagnostycznymi w wersji tradycyjnej lub cyfrowej oraz zastosowaniem odpowiedniego oprogramowania, daje możliwość stworzenia w pierwszej fazie cyfrowej analizy uśmiechu oraz wykonania projektu i wizualizacji uśmiechu w kolejnych krokach. Możemy przygotować dla pacjenta nawoskowania diagnostyczne oraz mock-up w celu pokazania, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, efektów naszego projektu w trzustna w połączeniu z modelami diagnostycznymi w wersji tradycyjnej lub cyfrowej oraz zastosowaniem odpowiedniego oprogramowania, daje możliwość stworzenia w pierwszej fazie cyfrowej analizy uśmiechu oraz wykonania projektu i wizualizacji uśmiechu w kolejnych krokach. Możemy przygotować dla pacjenta nawoskowania diagnostyczne oraz mock-up w celu pokazania, oczywiście z pewnymi ograniczeniami, efektów naszego projektu w jamie ustnej.

Cyfrowe projektowanie uśmiechu służy jako płaszczyzna porozumienia między lekarzem, pacjentem i technikiem dentystycznym, ponieważ na każdym etapie pracy możemy wprowadzać modyfikacje, aby osiągnąć pożądany efekt oraz skrócić czas wykonywania i dopasowania docelowej pracy protetycznej.[1]

Sposób postępowania kliniczno-laboratoryjnego

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Obecnie wykorzystanie cyfrowego projektowania uśmiechu ułatwia komunikację lekarza z pacjentem.
Do góry