Stomatologia interdyscyplinarna

Pacjentka w ciąży w gabinecie stomatologicznym

Dr n. med. Olga Preuss1

Dr n. med. Aleksandra Jaroń1

Dr n. med. Magda Aniko-Włodarczyk1

Dr hab. med. Grzegorz Trybek2

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Grzegorz Trybek

2Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Adres do korespondencji: Dr n. med. Aleksandra Jaroń, Zakład Chirurgii Stomatologicznej PUM, ul. Powstańców Wielkopolskich 72/18, 70-111 Szczecin, tel. 91 466 17 36, e-mail: jaronola@gmail.com


Multidyscyplinarna dbałość o pacjentkę w ciąży powinna być standardem w opiece prenatalnej. Zmiany zachodzące w organizmie i wzmożona potrzeba leczenia stomatologicznego warunkują częste wizyty w gabinecie. Zarówno leczenie stomatologiczne, jak i chirurgiczne najbezpieczniej jest przeprowadzić w II trymestrze ciąży (ryc. 1).

Opieka prenatalna jest pojęciem, które określa nie tylko opiekę ginekologiczną nad rozwijającym się płodem, ale również dotyczy multidyscyplinarnej dbałości o pacjentkę ciężarną. Zmiany hormonalne zachodzące w organizmie kobiety wpływają na cały organizm, w tym również na jamę ustną. Mogą one wywołać zapalenie dziąseł, guz ciążowy, a nawet ubytki erozyjne. Z tych względów ciąża jest stanem, który powoduje konieczność wzmożonej opieki stomatologicznej i odpowiedniego podejścia lekarza stomatologa. Wymaga również szczególnego dbania o higienę jamy ustnej oraz zgłaszania się na wizyty kontrolne.[1-3] Pierwsza wizyta ciężarnej powinna się odbyć już w I trymestrze ciąży w celu ustalenia planu leczenia. Jednak opieka stomatologiczna nad pacjentką w ciąży oprócz działań terapeutycznych powinna również obejmować promocję zdrowia oraz profilaktykę. Ważnym aspektem jest także nawiązanie współpracy przez lekarza stomatologa z ginekologiem w kwestii opieki nad taką pacjentką.[1]

Ciąża

Z powodu zmian fizjologicznych, które występują w organizmie ciężarnej, zmianom ulega plan leczenia stomatologicznego oraz następuje konieczność modyfikacji farmakoterapii. Przepisując leki oraz ustalając plan leczenia, należy pamiętać o niebezpieczeństwie wystąpienia powikłań, z utratą ciąży włącznie. Leki trzeba dobierać indywidulanie, często po konsultacji z lekarzem prowadzącym ciążę i mając na uwadze ich wpływ na płód.[1-6] Ciąża, choć jest stanem fizjologicznym, powoduje szereg zmian w organizmie kobiety (ryc. 2).

Zmiany w jamie ustnej

Oprócz zmian w poszczególnych układach, dochodzi również do szeregu nieprawidłowości w jamie ustnej. Część z nich jest spowodowana niewłaściwą higieną jamy ustnej, natomiast przyczynę innych stanowi stan ciąży (tab. 1).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

1. Pacjentki w ciąży powinny być objęte opieką stomatologiczną i nie ma powodów, aby odraczać leczenie jamy ustnej podczas ciąży.

Do góry