Opis przypadku

Nowoczesne podejście do stomatologii zachowawczej sposobem na poprawę komfortu pracy

Lek. dent. Maciej Wiatrek

Stomatologia Nanodent

Adres do korespondencji: Lek. dent. Maciej Wiatrek, Stomatologia Nanodent, ul. Barwinek 28, 25-150 Kielce, e-mail: m.wiatrek89@gmail.com

Porównując stomatologię XX i XXI wieku, możemy śmiało powiedzieć, że ta dziedzina medycyny przeszła prawdziwą rewolucję, zarówno jeśli chodzi o nowe technologie, jak i innowacyjne metody leczenia. To samo dotyczy stomatologii zachowawczej, która z retencyjnej przerodziła się w adhezyjną, umożliwiając tworzenie trwałych, mimetycznych wypełnień. Wałki z ligniny zostały zastąpione koferdamem, a tradycyjne formówki ustąpiły miejsca matrycom sekcyjnym. Poniższy artykuł prezentuje profity, które przynosi lekarzowi dentyście korzystanie z kombinacji tych nowoczesnych materiałów i metod. W znaczący sposób wpływają one na komfort zarówno pacjenta, jak i stomatologa oraz na jakość całego leczenia.

Opis przypadku

Pacjentka zgłosiła się do gabinetu w celu leczenia zachowawczego zębów w lewym górnym kwadrancie. Powodem był dyskomfort związany z dostawaniem się pokarmu w przestrzenie międzyzębowe i trudności w przeprowadzaniu zabiegów higienicznych w wymienio...

Do góry